“กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชวนซื้อลำไยสดช่อคุณภาพ เกรด AA+A ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่เชียงใหม่”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และเครือข่ายสหกรณ์ สั่งซื้อลำไยสดช่อ พันธุ์อีดอ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลำไยคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ หวังบรรเทาผลกระทบด้านปริมาณ และกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในราคาเป็นธรรม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีปริมาณลำไยสดช่อที่พร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการยกระดับราคาและบรรเทาผลกระทบด้านปริมาณลำไยของสมาชิกของสหกรณ์ที่จะออกสู่ตลาดให้สามารถกระจายออกนอกแหล่งผลิต และจะส่งผลดีต่อสมาชิกและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งขบวนการสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป หันมาบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปอีกทางหนึ่ง โดยสามารถสั่งได้ทั้งระบบออนไลน์ ผ่านการขนส่งไปรษณีย์ หรือสั่งผ่านสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกลำไยที่มีคุณภาพให้ดีที่สุด เน้นคุณภาพ ก่อนนำมาคัดเกรดบรรจุลงตะกร้าเป็นการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากโครงการต่าง ๆ จัดซื้ออุปกรณ์การตลาด อาทิ ลูกกลิ้งพร้อมขาตั้ง เครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ ก่อสร้างห้องรมแก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซส์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ (ตะกร้าผลไม้) เพื่อช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งผลไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้การวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด โดยสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด และบรรจุภัณฑ์จากการสนับสนุนในการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพออกสู่ตลาด และยกระดับราคาสินค้าของสถาบันเกษตรกร ทำให้สหกรณ์สามารถคัดคุณภาพลำไยเพื่อเข้าสู่ตลาด ส่งต่อสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ได้รวบรวมลำไยส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สงขลา ยะลา และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วกว่า 66.834 ตัน มูลค่ามากกว่า 3.337 ล้านบาท ในปีการผลิต 66 สหกรณ์มีแผนการรวบรวมลำไยสดช่อ 680 ตัน และคาดการณ์จากวันที่ 10 ส.ค. 66 จนถึงหมดฤดูกาล สหกรณ์จะสามารถรวบรวมลำไยสดช่อเพื่อจำหน่ายให้แก่เครือข่ายสหกรณ์จำนวน 80 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 4 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่ปลูกลำไยคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด อยู่ในพื้นที่แปลงใหญ่ลำไย อ.จอมทอง สมาชิกสหกรณ์จะเน้นปลูกลำไยพันธุ์อีดอ ซึ่งมีลูกโต เนื้อหนา เมล็ดในเล็ก รสชาติหวานกรอบ ไม่ฉ่ำน้ำ เป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถผลิตได้ทั้งในและนอกฤดู ทำให้แต่ละปีมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยในฤดูกาลผลิตนี้ สหกรณ์ได้คัดลำไยคุณภาพเกรด AA+A บรรจุลงตะกร้าขนาด 3 กิโลกรัม (น้ำหนักไม่รวมตะกร้า) เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และในแต่ละสัปดาห์ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับราคาตลาด ซึ่งจะเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งแล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ คุณปราณี โทร 064-9944592 คุณชุมพล โทร 086-1176396 คุณผุสดี 065-7529142 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ คุณณัฐกิจ โทร 081-2885990 และ 0-5323-4663 E-mail : [email protected]