“ภาวนาโพธิคุณ” อาชีวะธรรมะ ศูนย์เรียนรู้เรื่องการเกษตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ (BBVC) เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันศึกษาในฝันของเด็กไทยหลายๆ คน เพราะที่นี่ช่วยแบ่งเบาบรรเทาภาระของผู้ปกครอง รับสมัคร ม.3 จากทั่วประเทศเรียนต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส. นักศึกษาทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนตลอดการศึกษา โดยผู้มีจิตศรัทธาอุปการะบริจาคทุนให้ เรียนฟรี พักฟรี อาหารฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี ตลอดการศึกษา 5 ปี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สอนวิชาชีพควบคู่กับสอนธรรมะ ตามแนวทางของท่านพุทธทาส คือ สอนวิชาชีพควบคู่กับการสอนธรรมะ การนั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า-เย็น ดำเนินการสอนมาแล้วเป็นปีที่ 7 ปัจจุบัน เปิดสอน 6 สาขา คือ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาการโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

แปลงปลูกผักปลอดภัย

ด้วยหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งในวิทยาลัยและที่สถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งผู้สอนเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อได้มีทักษะสามารถทำงานได้ทุกแห่ง พร้อมสู้งานหนักได้ทุกสถานการณ์

สถานศึกษาแห่งนี้ไม่มีภารโรง มีเพียงนักศึกษาและอาจารย์ช่วยกันทำงาน ทำให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนภาษาจีนและภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ด้านธรรมะ มีกิจกรรมสวดมนตร์ นั่งสมาธิทุกวัน ทำให้มีสมาธิ สมองปลอดโปร่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ และมีโอกาสสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่จีน

แปลงปลูกข้าวโพดหวาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย มุ่งพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นต้นแบบวิทยาลัยอาชีวะยุคใหม่เพื่อประชาชน ใช้วิทยาลัยเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพที่ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวของประชาชน และนำความรู้เทคโนโลยีมาปรับปรุงพัฒนาโครงการการปลูกผักปลอดสาร เตรียมการนำโซลาร์เซลล์มาใช้เป็นพลังงานในวิทยาลัย และมีการออกแบบแปลงเศรษฐกิจพอเพียง 25 ไร่

แปลงปลูกเมล่อน

เรียนรู้ทักษะชีวิต

นักศึกษาที่นี่ นอกจากเก่งทักษะวิชาการแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำนา ปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การทำอาหาร และการขาย ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวพร้อมนำไปใช้งานในอนาคต โดยทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผัก ผลไม้นานาชนิด เช่น ผักสลัด เห็ด ข้าวโพด เมล่อน ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาช่วยกันลงมือทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะต้นกล้า นำลงแปลงปลูก และดูแลจนครบกำหนดเก็บเกี่ยว

แปลงนาทดลองที่ปลูกดูแลโดยนักศึกษา เนื่องจากในกระบวนการปลูกมีการเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม จึงทำให้ได้ข้าวเสริมซีลีเนียมมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง สร้างภูมิคุ้มกัน มีผลในการป้องกันโรค คงความยืดหยุ่นอ่อนเยาว์ของเนื้อเยื่อ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองตีบ รวงข้าวสีทองถูกนำไปแปรรูปเป็นเค้กหน้ายิ้ม Healthy Bakery แบรด์ “ภาวนาเบเกอรี่” การันตีความอร่อยจากฝีมือนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ เป็นสินค้าขายดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

บ่อเลี้ยงปลาดุก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเลี้ยงปลาปลอดภัยในบ่อเลี้ยงปลาที่สร้างด้วยโครงเหล็กแล้วบุด้วยพลาสติก ซึ่งจะได้ปลาที่มีคุณภาพไม่มีพยาธิ เนื่องจากปลาไม่ได้สัมผัสดินที่อาจปนเปื้อนไข่พยาธิ นักศึกษาได้ลงมืออนุบาลลูกปลาดุกอุยหรือปลาดุกนาให้มีอัตรารอดมากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการให้อาหาร เปลี่ยนถ่ายน้ำ คอยสังเกตอาการของปลา ของน้ำ ของจุลินทรีย์ โดยวางแผนจับปลาทุก 2 เดือน ได้ปลาดุกน้ำหนักเฉลี่ย 5-7 ตัวต่อกิโลกรัม นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียนรู้ต่อยอดปลาเป็นอาหารในเมนูปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว และไส้กรอกปลา จำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยต่อไป

โครงการนี้ นอกจากนักศึกษาที่ช่วยกันดูแลเลี้ยงปลา ได้เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงปลาเพิ่มเติมจากการเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาปลอดภัย เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเรื่องโครงการเลี้ยงปลาปลอดภัยได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 088-757-2770 อีเมล : [email protected]

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

สำหรับผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร รวมทั้งปลาดุกที่เลี้ยงในวิทยาลัยใช้บริโภคเป็นอาหารในวิทยาลัยแล้วที่เหลือขายให้กับชุมชนเพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้สำหรับการบริหารวิทยาลัย โดยผลผลิตทั้งหมดนำไปวางขายที่ตลาดประชารัฐหน้าทอน สำหรับเด็กๆ แล้ว วิทยาลัยคือที่เรียนและที่อยู่ของเด็กนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ส่วนตลาดประชารัฐหน้าทอน คือสนามฝึกการต่อสู้ชีวิตจริง เพราะที่นี่คือ Living Learning Center ( ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต )

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

BCG Farming

ช่วงเดือนกันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษากับ 18 หน่วยงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดย อว. สนับสนุนความรู้ การปฏิรูปการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เน้นนำเอาคุณธรรมไปประกอบกับวิชาชีพ โดยใช้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นสถานที่ทดลอง ระดมบุคลากรและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาพัฒนาอาชีวศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

ผู้บริหาร วช. เยี่ยมชมผลงานนักศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นศูนย์เรียนรู้ BCG  Farming เพื่อเป็นต้นแบบสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่าน 7 โครงการ ได้แก่ 1. การปลูกพืชในระบบโรงเรือน 2. การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3. การผลิตข้าวเสริมซีลีเนียม 4. การแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหาร 5. การแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นเครื่องสำอาง 6. บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป 7. การเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้นำ BCG Economy Model มาเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุยที่มีทั้ง B (Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ C (Circular economy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน G (Green economy) ระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะช่วยสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นักวิจัยได้มาปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นำไปถ่ายทอดสู่ประชาชน เพื่อต่อยอดฐานรากและส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโต กระจายโอกาส กระจายรายได้ นำความยั่งยืนสู่ชุมชน สร้างเกาะสมุยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

………….

ผู้ใหญ่ใจดีจากทั่วประเทศบริจาคเงิน สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เด็กได้มีโอกาสเรียน ปวช.- ปวส. 5 ปีโดยได้รับทุนการศึกษา การใช้ชีวิตที่นี่ สมถะ เรียบง่าย ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง เกิดทักษะที่เป็นต้นทุนสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต การเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง  นักศึกษาได้เงินสะสมไว้ทุกปี เรียนจบมีเงินเหลือติดตัว 250,000 บาทสำหรับสร้างตัวสร้างอนาคต

มาร่วมให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อมอบอนาคตที่ดีแก่เยาวชน  โดยการบริจาคทุนการศึกษา ได้ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 637-101-7222 ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ (สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่า)

………..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก FB :

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ Bhavana Bodhigun