ซีพีกรุ๊ปžเพิ่มทุน ซีพีเอฟ2.1หมื่นล. เสริมฐานะแกร่ง

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPFŽ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งมีหุ้นที่ขายได้จำนวน 868 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินที่ได้รับรวมจำนวน 21,707 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี กรุ๊ป ได้ใช้สิทธิเพิ่มทุนเต็มจำนวน

ข่าวแจ้งว่าสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ซีพีเอฟได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในอัตราหุ้นละ 25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น

ข่าวแจ้งว่า การชำระเงินเพิ่มทุนได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานผลการเพิ่มทุนด้วยเงินที่ได้รับจำนวน 21,707 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวนนี้ไปชำระคืนหนี้สินของกิจการต่างประเทศที่มีต้นทุนดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 8,611 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน และคาดว่าหุ้นเพิ่มทุนจะเข้าทำการซื้อขายได้ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน