กระเจียวเพชรน้ำผึ้ง ทนแล้ง ทนโรค ตัดดอกขายส่ง กิโลกรัมละ 50 บาท

กระเจียว เป็นพืชสกุลขมิ้น จัดอยู่ในวงศ์ขิง สามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาอย่างแพร่หลาย กระเจียวเป็นไม้ที่สวยงามและมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณค่าได้ ในช่วงฤดูฝนกระเจียวจะได้รับความชื้นอย่างเต็มที่ ทำให้เจริญเติบโตได้ดี ลำต้นเหนือดินจะเริ่มมีใบอ่อนออกมาก่อน หลังจากนั้นจึงจะแทงช่อดอกออกที่ยอดหรือที่ด้านข้างลำต้นแล้วแต่ชนิด 

เมื่อถึงฤดูแล้งต้นเหนือดินจะแห้ง และยุบตัวลงไป โดยจะเก็บอาหารสะสมไว้ในส่วนของลำต้นที่มีชีวิตใต้ดิน ขณะนี้กระเจียวกำลังอยู่ในความสนใจของตลาดที่หลากหลาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ แวดวงอาหารและยา รวมไปถึงการนำกระเจียวมาเพิ่มมูลค่าจากงานฝีมือ

คุณพรสวรรค์ สีหิน

คุณพรสวรรค์ สีหิน อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เกษตรกรผู้ทำเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักทฤษฎี โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่ 35 ไร่ คุณพรสวรรค์ กล่าวว่า ทางครอบครัวมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และตนเองเคยทำงานที่กรุงเทพฯ มาก่อน แต่ด้วยเหตุผลหลายอย่าง จึงทำให้อยากที่จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อทำการเกษตรในปี พ.ศ. 2552

จนกระทั่งปัจจุบันนี้สวนแห่งนี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความหลากหลาย จนได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว มีเกษตรกรมากมายที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ถึงแม้พื้นที่จะไม่มากเพียง 1 ไร่ ก็สามารถดูตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ ของทางศูนย์เรียนรู้ไปปรับใช้ได้

ไร่กระเจียวเพชรน้ำผึ้ง

ภายในพื้นที่ 35 ไร่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 30 ไร่, โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง 4 โรงเรือน ขนาด 4.5 x 9 เมตร, โรงเรือนเพาะเลี้ยงตั๊กแตน, ไร่กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง, ฟาร์มโคบราห์มัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือการทำเกษตรที่เป็นรายได้หลักของคุณพรสวรรค์ และภายในพื้นที่แห่งนี้ยังมีเกษตรผสมผสานอื่นๆ ที่ในอนาคตจะสร้างรายได้เพิ่มได้อีกเช่นกัน

กระเจียวเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขายคล่อง ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้นาน โดยคุณพรสวรรค์เริ่มจากการขยายหัวพันธุ์บนพื้นที่ 1 งาน การปลูกไม่ยากเพราะมีความคล้ายกับการปลูกตะไคร้ ด้วยวิธีการปักหัวพันธุ์ลงดิน สายพันธุ์ที่เลือกนำมาปลูกนั้นคือ กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง

จุดเด่นของกระเจียวเพชรน้ำผึ้ง ดอกมีรสชาติหวาน กรอบ กลิ่นไม่ฉุน ไม่เฝื่อน กินสดได้ทั้งดอกและข่า ให้ดอกเยอะสามารถออกดอกได้ต่อเนื่อง ทนฝน ทนแล้ง ปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมี นอกจากนี้ หัวพันธุ์ยังสามารถให้ผลผลิตได้ในปีถัดไป

ดอกสดกระเจียวเพชรน้ำผึ้ง

การปลูกกระเจียวเพชรน้ำผึ้ง

ไถพรวนดิน จากนั้นโรยด้วยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน ทิ้งไว้ 14 วัน เมื่อครบ 14 วันแล้ว ใช้วิธีการพรวนดิน หรือตีดินอีกครั้ง ทำการยกร่องเพื่อการระบายน้ำที่ดีในพื้นที่ปลูก จากนั้นขุดหลุมและใส่ปุ๋ยคอกก้นหลุม ก่อนนำหัวพันธุ์ลงหลุมแล้วใช้ดินกลบให้แน่น โดยระยะห่างต่อหลุมอยู่ที่ 80 เซนติเมตร ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ฟางคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน

กระเจียวเพชรน้ำผึ้งสามารถปลูกในพื้นที่รกร้าง พื้นที่แล้งได้ ฤดูกาลปลูกกระเจียวเพชรน้ำผึ้ง จะเริ่มในช่วงเดือนมีนาคม ใช้ระยะเวลาในการเติบโต 6 เดือน จึงจะได้ผลผลิต ในช่วงปีแรกผลผลิตดอกสดอาจไม่มาก แต่ในปีที่ 2 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1-2 เท่า ทั้งนี้ อยู่ที่การดูแล สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากกระเจียวเพชรน้ำผึ้งเป็นพืชทนแล้ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำ ก็สามารถเติบโตได้ตามธรรมชาติ

ต้นกล้ากระเจียวเพชรน้ำผึ้ง

โรคพืชและแมลง

กระเจียวเพชรน้ำผึ้งเป็นพืชที่ทนทานต่อโรคพืช แต่ในเรื่องของแมลงคงหนีไม่พ้นหนอนแมลงวัน ที่มักจะกัดกินหัวพันธุ์ เพราะด้วยกลิ่นหอมที่เย้ายวน แต่ถึงยังไงแล้วก็ยังไม่ใช่ปัญหามากนัก เพราะหากพบเจอก็น้อยมากๆ จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารใดๆ กำจัด

เก็บเกี่ยวผลผลิต

ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน และดอกจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม ระหว่างนี้ที่ผลผลิตออกสามารถตัดดอกสดจำหน่ายได้ทุกวัน ดอกสดสามารถแช่อยู่ในตู้เย็นได้ถึง 20 วันเลยทีเดียว

เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวต้นจะยุบตัวลง แต่หัวยังมีชีวิตอยู่ใต้ดิน จำเป็นต้องนำฟางมาคลุมหน้าดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน และกระเจียวจะให้ผลผลิตอีกครั้งในช่วงเมษายน

แพ็กใส่ถุงพร้อมจำหน่าย

การตลาด

ปัจจุบันจำหน่ายให้แก่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางในตลาดอำเภอ ตัดดอกเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย มีรายได้เข้ามาในทุกๆ วัน ราคาส่งอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม

“การทำเกษตรผสมผสาน ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ ไม่ว่าจะมีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ แต่หนึ่งสิ่งที่มีเท่ากันคือต้นทุนจากตัวเราเอง หากมีความพยายาม หมั่นหาความรู้ มีเป้าหมาย และลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ท้อบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่จะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอน”

หัวพันธุ์กระเจียวเพชรน้ำผึ้ง

สำหรับท่านใดที่สนใจ ต้นพันธุ์กระเจียวเพชรน้ำผึ้ง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสวรรค์ สีหิน โทรศัพท์ 088-580-8967 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก : โคก หนอง นา ผู้ใหญ่พร-สวนน้ำเพชร