สศก.ปรับจีดีพีเกษตรใหม่โต4%ผลผลิตราคาดี

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ปี 2560 เพิ่มเป็น 3-4% จากคาดการณ์จีดีพีเดิม ทั้งปีจะเติบโต 2.5-3.5% เนื่องจากดัชนีผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยประมาณการจีดีพีภาคเกษตรใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ จะเกิดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ภัยธรรมชาติ หรือน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร

“สศก.กังวลว่าน้ำท่วมรอบในในภาคอีสานและภาคเหนือ อาจกระทบกับผลผลิตข้าว ซึ่ง ถือว่ามีสัดส่วนที่มากสุดใน จีดีพีภาคเกษตรประมาณ 21% ของสัดส่วนจีดีพีภาคเกษตร และอาจกระทบผลผลิตด้านการเกษตรอื่นๆ แต่หากให้ประเมินผลกระทบเบื้องต้น แม้จะมีบ้าง ประมาณการจีดีพี คงไม่ต่ำกว่า 2.5-3.5% ตามที่ สศก.ตั้งไว้ทั้งปี 2560”

ส่วนจีดีพีภาคเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) ขยายตัว 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 จากผลผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น หนุนที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวได้ในระดับสูง จากการดำเนินนโยบายและมาตรการทางด้านการ เกษตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

สะท้อนจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นถึง 16.8% ถึงแม้ว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายจะลดลง 1.9 แต่ดัชนีรายได้เกษตรกรยังคงเพิ่มขึ้น 14.6 เนื่องจากมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง ยางพารา ทุเรียน มังคุด และเงาะ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด