กุ้งแห้งเศรษฐี ของดีเมืองท่าข้าม

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง” หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นอีกกลุ่มที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกจากการแปรรูปผลผลิตทางทะเลหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งปลาเค็มกางมุ้ง กะปิ กุ้งฝอย มันกุ้ง และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของกลุ่ม คือ กุ้งแห้ง ที่ได้รับการยอมรับและบอกต่อ อร่อย มีรสชาติเค็มกำลังดี ที่สำคัญสะอาดเก็บไว้ได้นาน

คุณเหมือนใจ เพ็ชรเพ็ง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด ถ่ายรูปด้านหน้าที่ทำการกลุ่ม

คุณเหมือนใจ เพ็ชรเพ็ง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง เล่าว่า เมื่อปี 2544 มีการรวมตัวของแม่บ้านครอบครัวประมงจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลผลิตการประมง นำกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ราคาตกต่ำมาทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้การรับรองมาตรฐาน ทั้ง อย. มผช. และได้รับการคัดสรร OTOP 5 ดาว

คุณเหมือนใจ แนะนำผลิตภัณฑ์

กุ้งแห้ง อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม ใครได้ลิ้มลองรสชาติต้องติดใจ เรียกหาจะซื้อซ้ำ จุดเด่นอยู่ที่ใช้กุ้งสดๆ จากทะเลฝั่งอันดามันที่สมาชิกออกเรือจับมาได้ นำมาล้างน้ำสะอาด 4-5 ครั้ง จากนั้นต้มน้ำผสมเกลือเล็กน้อยให้เดือดจัด ใส่กุ้งลงไปทิ้งไว้ 20-25 นาที พอครบเวลาเทน้ำทิ้งแล้วนำไปตาก ทางกลุ่มจะเน้นเรื่องความสะอาด โดยจะไม่ตากกุ้งบนพื้นแต่จะตากบนแคร่ที่มีฝาปิดทำมาสำหรับตากกุ้งโดยเฉพาะ และจะตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงแดดจัดๆ ใช้เวลาตากประมาณ 1 วัน หากช่วงหน้าฝนจะใช้เวลาตากประมาณ 3 วัน ขั้นตอนสุดท้ายนำมากะเทาะเปลือก วิธีการกะเทาะปัจจุบันปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นใช้เครื่องกะเทาะช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงาน ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 600-1,000 บาท

กุ้งแห้งเหมือนใจ
คุณเหมือนใจ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด ถ่ายรูปกับที่ตากกุ้งแห้ง

คุณเหมือนใจ เล่าต่อว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดขายลดลง จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาเน้นการตลาดออนไลน์ แทนที่การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางเดียวเหมือนช่วงก่อนๆ ลูกค้าให้การตอบรับเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่คุณเหมือนใจ เพ็ชรเพ็ง บ้านเลขที่ 192/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร. 081-086-7937 ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง, เหมือนใจ เพ็ชรเพ็ง, ตลาดเกษตรกรออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โทร. 075-289-393