สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรรมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สืบสานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม   “ปลูกข้าว” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมปลูกข้าวในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลูกข้าวธัญโอสถ เป็นกลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีสรรพคุณทางยา
มีสารต้านอนุมูลอิสระ และธาตุเหล็กสูง ประกอบด้วย “ข้าวไรซ์เบอรี่” เป็นพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
และคณะกรรมการกรมวิจัยแห่งชาติร่วมกันวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นประจำสายพันธุ์ คือ เมล็ดข้าวมีสีม่วงเรียวยาวและมีผิวที่มันวาว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี “ข้าวสินเหล็ก” เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เหมาะต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีใยอาหารสูง อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และ “ข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ)” เป็นข้าวที่ได้จากการการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสังข์หยดพัทลุง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง

และในโอกาสเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากกรมการข้าว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ กข 41 จำนวนรวม 1,500 ซอง และชมนิทรรศการข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นิทรรศการผู้นำเกษตรกรจากชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของเกษตรกรตัวอย่างภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่นำไปส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ชมอีกด้วย