อดีตนายกฯ แนะเกษตรกรทำ Black Pellet เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานทางเลือกใหม่

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมกัญชา กัญชงและกระท่อม แนะพลังงานทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร โดยเปิดเผยว่า เชื้อเพลิงชีวมวล หรือ Black Pellet เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในอนาคต เนื่องจากหลายประเทศรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาด แต่ประชากรจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญ แต่ปัจจุบันซากเหลือทิ้งการทำการเกษตรถูกนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุชีวมวลในท้องถิ่น เพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลและปิโตรเลียม ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

ดร.อภิวัฒน์ อธิบายถึง เชื้อเพลิงชีวมวล หรือ Black Pellet ว่า เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูปของแข็ง มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ได้มาจากกระบวนการลดขนาด อบแห้ง และอัดมวลชีวภาพให้เป็นรูปแบบเม็ด ชีวมวลที่ใช้ทำ Black Pellet อาจได้จากเศษไม้ ของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด แม้กระทั่งเปลือกทุเรียน รวมถึงเศษไม้เหลือจากโรงเลื่อย เช่น ขี้เลื่อย ปีกไม้ และวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว เช่น กิ่งไม้เล็กๆ รวมถึงไม้ที่ได้จากการโค่นต้นไม้ที่ยืนต้นตายมาผลิตเป็น Black Pellet เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดย Black Pellet จะมีคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงดีกว่าไม้พลังงานชิ้นไม้สับ (Wood Chip) และเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) ประเภทอื่น Black Pellet จึงถือเป็น พลังงานหมุนเวียน ที่สามารถใช้ทดแทนการใช้ถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การผลิต Black Pellet เกษตรกรสามารถทำเองได้ โดยเริ่มจากการนำเศษไม้หรือวัสดุชีวมวลอื่นๆ ที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร นำเข้าเครื่องสับ เพื่อย่อยขนาดให้เล็กลง จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการลดความชื้นด้วยเครื่องอบ เพื่อลดความชื้นของวัตถุดิบให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 15 ให้วัตถุดิบมีความชื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการอัดแท่ง จากนั้นเมื่อได้วัตถุดิบที่มีค่าความชื้นที่เหมาะสมแล้ว จึงนำวัตถุดิบไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 270-310 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที – 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและเทคโนโลยีของผู้ผลิต และป้อนเข้าสู่กระบวนการอัดแท่งให้มีขนาดตามต้องการ จากนั้นจึงนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน และการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้งานหรือจำหน่ายต่อไป”

สำหรับกการใช้ประโยชน์จาก Black Pellet ดร.อภิวัฒน์ กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว Black Pellet จะถูกนำมาใช้เพื่อทดแทน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือฟอสซิลในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม หรือกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทต่างๆ หรือใช้เผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงอื่น เช่น ถ่านหินหรือชีวมวล เพื่อลดการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมบางประเภท เนื่องจากมีค่าความร้อนสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบหม้อต้มไอน้ำ รวมถึงการให้ความร้อนภายในที่อยู่อาศัยและการหุงต้ม การใช้ประโยชน์หลายประการเกษตรกร สามารถผลิตได้เองโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มพลังงานสะอาด จึงถือว่า เชื้อเพลิงชีวมวล หรือ Black Pellet เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง