ร้านยักษ์กะโจน คัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติ ทำอาหารคุณภาพ

สุขภาพที่มีความแข็งแรงเป็นบันไดขั้นพื้นฐานที่ต้องใส่ใจ คือเรื่องของอาหารการกิน เพราะถ้าเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเป็นผลผลิตที่มีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยให้การดูแลสุขภาพง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค เพราะเกษตรกรผู้ปลูกได้ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่าย

ร้านยักษ์กะโจน ถือเป็นร้านอาหารที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ๆ เข้ามาให้กับคนเมืองได้รู้จัก โดยในเบื้องต้นเครือข่ายของร้านยักษ์กะโจน มีจุดเริ่มต้นที่จะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ทุกคนมีวัตถุดิบมาประกอบอาหารในครัวเรือนอย่างเพียงพอ โดยไม่ได้เน้นเพื่อจำหน่าย แต่ปลูกเพื่อให้มีความเป็นอยู่แบบลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ปลูกอะไรก็กินแบบนั้น โดยไม่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่น และเมื่อผลผลิตมีมากขึ้น จึงจะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไป

โดยการดำเนินตลาดของเครือข่ายที่ทำการปลูกพืชแบบปลอดภัยนั้น ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าชาวบ้านที่ส่งผักมาจำหน่ายจะเน้นเป็นการผลิตผักที่เดิมๆ และตายตัว แต่จะทำการสำรวจว่าช่วงนี้ในฤดูกาลนี้มีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้าง จากนั้นเชฟจะทำการกำหนดเมนูอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มี เพื่อให้เครือข่ายสามารถมีผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

สำหรับเนื้อสัตว์อย่างเช่นปลาที่นำมาประกอบอาหารนั้น ร้านยักษ์กะโจนมีศูนย์ฝึกเกี่ยวกับวิถีธรรมชาติอยู่หลายพื้นที่ ดังนั้น อาหารทะเลอย่างปลาที่เครือข่ายหามาได้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนั้น เมื่อมีจำนวนมากพอ ก็จะส่งมาจำหน่ายให้กับร้านเครือข่าย จากนั้นเชฟก็จะนำวัตถุดิบที่ได้แต่ละรายการ มาทำการคัดสรรเพื่อทำเป็นเมนูต่างๆ ต่อไป

จากจุดเด่นของวัตถุดิบที่เป็นวิถีธรรมชาติและได้ตามฤดูกาลนี้เอง จึงทำให้เมนูอาหารของร้านยักษ์กะโจนในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่หาได้ เพราะอาหารธรรมชาติก็ต้องขึ้นกับธรรมชาติ โดยไม่ได้มีการรีบเร่งจากปัจจัยด้านอื่นๆ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ อย่างเช่น พืชผักต่างๆ

ในอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าร้านยักษ์กะโจนจะดำเนินทำการตลาดให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะไม่มีการทำเป็นร้านอาหารเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการขยายการทำตลาดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบของชาวบ้านที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติได้เข้าถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง