ตรวจโรคกุ้งด้วย “เทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์” ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว รู้ผลภายใน 1 ชม.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยไบโอเทค และโปรแกรม ITAP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จดทะเบียนนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาการตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์” เพื่อช่วยยกระดับการเลี้ยงกุ้งไทยสู่การจัดการปัญหาโรคกุ้งในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถใช้ชุดตรวจโรคกุ้งได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับได้รับคำปรึกษาจากทีมวิจัยตลอดโครงการ โดย “ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์” เป็นเทคโนโลยีตรวจโรคกุ้งที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความจำเพาะสูง และสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ทราบผลภายใน 60 นาที สามารถตรวจโรคกุ้งได้ 4 ชนิด ได้แก่ ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคตายด่วน (EMS) โรคขี้ขาว (EHP) และโรคแคระเกร็น (IHHNV) ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธี PCR

ผู้ประกอบการที่สนใจกรอกแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/9dCDz6PuZWZwtUry7 สอบถามเพิ่มเติมที่โปรแกรม ITAP โทร. 086-781-1711