“มันแกวกุดรัง” ของดีเมืองมหาสารคาม พืชน้ำน้อย ปลูกง่าย ลงทุนหลักพัน ฟันกำไรหลักหมื่น

“มันแกว” เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มานานกว่า 40 ปี สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคาม มากกว่าปีละ 30 ล้านบาท โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในพื้นที่อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง ทั้งนี้ มันแกวบรบือได้รับการยกย่องว่าเป็นมันแกวคุณภาพดีที่สุดพันธุ์หนึ่งของเมืองไทย เนื่องจากมีรสชาติอร่อย หวานกรอบ เพราะปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย มันแกวหัวสดที่ปลูกในจังหวัดมหาสารคามมี รสชาติหวานกรอบกว่าแหล่งอื่นแล้ว เปลือกมันแกวยังมีสีขาวนวลเด่นสะดุดตาผู้ซื้ออีกต่างหาก

แปลงปลูกมันแกว

ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมปลูกมันแกว เพื่อคงเอกลักษณ์พืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวมหาสารคามสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกมันแกวกว่า 2,000 ไร่ โดยปีหนึ่งสามารถปลูกมันแกวได้ 3 รุ่นต่อปี รุ่นแรก ปลูกช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 10 ตัน รุ่น 2 ปลูกช่วงปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม จะได้ผลผลิต 5-6 ตันต่อไร่ และรุ่น 3 ปลูกช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4-5 ตันต่อไร่ มันแกวจะใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 90-120 วัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามระบุว่า เกษตรกรที่ปลูกมันแกวในช่วงปลายฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง สามารถขายผลผลิตได้ในราคาดี เพราะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมีโอกาสซื้อมันแกวติดมือกลับบ้านเป็นของฝากคนที่บ้าน

แปลงปลูกมันแกว

มันแกวเป็นพืชน้ำน้อย ที่ใช้ระยะเวลาปลูกดูแลแค่ 3 เดือน นิยมเป็นพืชสร้างรายได้ ในช่วงฤดูแล้ง โดยทั่วไป พื้นที่ปลูกมันแกว 1 ไร่ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 บาท ส่วนหนึ่งเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 2,500 บาท ที่เหลือเป็นค่าไถ ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว สร้างรายได้ประมาณ 15,000-30,000 บาทต่อไร่ทีเดียว

คุณอาธรณ์  สีแสด กับภรรยา

ปลูกมันแกว เสริมรายได้หลังนา

คุณอาธรณ์ สีแสด อยู่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โทร. 082-853-7419 เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกมันแกวเป็นพืชเสริมรายได้หลังฤดูทำนา เล่าให้ฟังว่า อาชีพหลักของผมคือทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง เลี้ยงวัวขุน เมื่อสิ้นสุดฤดูทำนา ผมจะปลูกพืชน้ำน้อย อายุเก็บเกี่ยวสั้น เช่น มันแกว ถั่วลิสง แตงโม มันเทศสีส้ม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า มันแคร์รอต เป็นรายได้เสริม

โดยทั่วไป มันแกวมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์หนักและพันธุ์เบา ซึ่งผมเลือกปลูกมันแกวพันธุ์เบาในพื้นที่ 2 งาน ใช้เงินลงทุนหลักพัน ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น ให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ผมจะซื้อเมล็ดพันธุ์มันแกวมาจากจังหวัดจันทบุรี นำมาปลูกในช่วงปลายปี ตรงกับช่วงฤดูหนาว เพราะจะช่วยให้มันแกวมีรสชาติหวานกรอบอร่อย แต่เกษตรกรบางรายจะเริ่มปลูกมันแกวในช่วงเดือนกันยายนและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายในช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วงต้นมันแกวติดดอก ต้องตีให้ดอกร่วง

การปลูกมันแกวไม่ยุ่งยาก เริ่มจากเตรียมดิน ใช้ปุ๋ยคอกรองพื้น ผมเริ่มปลูกมันแกวในช่วงเดือนตุลาคม ปลูกหยอดเมล็ดในระยะห่างประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้มันแกวหัวเล็กที่ตลาดนิยมบริโภค โดยทั่วไป พื้นที่ 1 ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์มันแกว 14 กิโลกรัม หรือ 1 ถัง จะเริ่มให้น้ำในแปลงปลูกมันแกว เมื่อต้นมันแกวเริ่มลงหัว เปิดให้น้ำในระบบสปริงเกลอร์อย่างสม่ำเสมอ เพราะหากขาดน้ำจะทำให้หัวมันแกวเหี่ยวขายไม่ได้ราคา แค่ 90 วันก็เก็บผลผลิตออกขายได้

“หากขายหน้าฟาร์มจะได้แค่กิโลกรัมละ 8 บาท หากตั้งแผงขายริมถนนจะขายได้กิโลกรัมละ 30 บาท แต่ผมจะเก็บหัวมันแกวใส่รถซาเล้งออกไปขายในพื้นที่อำเภอโกสุมและอำเภอวาปี ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท วันหนึ่งจะมีรายได้ 2,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลือผลกำไรก้อนโต ถึง 20,000 บาท ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว” คุณอาธรณ์ กล่าว

เก็บมันแกวจากแปลงปลูก