ตัวเลข 3 หลัก บนกระสอบปุ๋ย หลักไหนช่วยอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนที่เคยซื้อปุ๋ยคงเคยเห็น ตัวเลขบนกระสอบปุ๋ย 3 หลัก หรือคนทั่วๆ ไปที่กำลังจะเลือกซื้อปุ๋ย อาจเกิดข้อสงสัย ไม่เข้าใจว่าทำไม ตัวเลข 3 หลักบนถุงปุ๋ยจึงต่างกัน แล้วควรเลือกซื้อแบบไหนดี วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านได้รวบรวมข้อมูลให้หายสงสัยกันแล้วนะ🌿

ตัวเลข 3 หลัก บนกระสอบปุ๋ย
ตัวเลข 3 หลัก บนกระสอบปุ๋ย

ตัวเลขบนกระสอบปุ๋ย 3 หลัก

คือ สูตรเคมีของปุ๋ย หรือเกรดปุ๋ย โดยตัวเลขทั้ง 3 หลักนี้เอง จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักๆ ที่มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันก็คือ N-P-K

ไนโตรเจน แทนด้วยสัญลักษณ์ “N” คือตัวเลขที่อยู่ในหลักแรก

ฟอสฟอรัส แทนด้วยสัญลักษณ์ “P” คือตัวเลขที่อยู่ในหลักที่สอง

โพแทสเซียม แทนด้วยสัญลักษณ์ “K” คือตัวเลขที่อยู่ในหลักสุดท้าย

“หลักการใช้ปุ๋ยเคมี” ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ถ้าจะให้ประสิทธิภาพจำเป็นต้องการเลือกใช้ชนิดปุ๋ยให้ถูกต้อง โดยมีหลักคร่าวๆ คือ

– ปุ๋ยสูตร ตัวเลขตัวแรกมาก เน้นบำรุงใบ กิ่ง และลำต้น โดยเฉพาะพืชผัก
– ปุ๋ยสูตร ตัวเลขตรงกลางมาก เน้นบำรุงราก และการสร้างเซลล์พืช จึงควรมีสูตรปุ๋ยนี้ในทุกชนิดพืชที่ใช้
– ปุ๋ยสูตร ตัวเลขที่สามมาก เน้นบำรุงผลหรือหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง

“ช่วงเวลาที่ใส่ปุ๋ย” ต้องเหมาะสม เช่น
– ระยะต้นกล้าหรือเร่งสร้างใบ กิ่ง และลำต้น ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีสูตรตัวเลขอันแรกมาก เช่น 12-6-6
– ระยะก่อนออกดอก ออกดอก และติดผล ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีสูตรตัวเลขอันแรกมาก เช่น 12-12-24
– ในฤดูที่ฝนตกชุก ควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ย เพราะอาจทำให้ปุ๋ยละลายชะไปกับน้ำได้

👍🏻ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยเคมี : หากจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงในการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้จริงๆ ก็ควรที่จะใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ดินนั้นไม่กลายเป็นกรดหรือเนื้อดินมีความแข็งกระด้าง

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : maanow.com