“พริก” ไม่ใช่ผัก! แล้วจริงๆ เป็นอะไร?

เชื่อว่าหลายท่านคงเข้าใจกันมาตลอดว่า พริก ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เป็นผัก แต่จริงๆ แล้ว พริก ไม่ใช่ผัก แล้วเป็นอะไร เทคโนโลยีชาวบ้านมีคำตอบ

คนส่วนใหญ่รู้ว่าผักและผลไม้ดีต่อสุขภาพ แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ผักและผลไม้แตกต่างกันอย่างไร ถ้าพูดถึงทางวิชาการ ผักและผลไม้มีรสชาติและโภชนาการที่แตกต่างกันมาก ต่อไปนี้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างผักและผลไม้ ตลอดจนประโยชน์ของผักและผลไม้ที่มีต่อร่างกาย

ความแตกต่างระหว่างผักและผลไม้

การจำแนกผักผลไม้สามารถจำแนกโดยทางพฤกษศาสตร์ และการทำอาหาร ในทางพฤกษศาสตร์ ผลไม้ และผักถูกจำแนกตามส่วนต่างๆ ของพืช ผลไม้เติบโตจากดอกของพืช ในขณะที่ผักจะเจริญเติบโตจากส่วนอื่นๆ ของพืช ผลไม้มีเมล็ด ในขณะที่ผักส่วนมากจะประกอบด้วยราก ลำต้น และใบ

ในการจำแนกจากการทำอาหาร จะมีการจำแนกผักและผลไม้ตามรสชาติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผลไม้จะมีรสหวานหรือรสเปรี้ยว และสามารถนำมาทำเป็นของหวานหรือน้ำผลไม้ก็ได้ ในขณะที่ผักจะมีรสชาติจืด หรือขมกว่า และใช้ประโยชน์ในการทำอาหารจานหลัก

สรุปสั้น ๆ ว่า : ในทางพฤกษศาสตร์นั้น ผลไม้จะมีเมล็ดและเติบโตมาจากดอกของพืช และมีรสหวาน ในขณะที่ผักจะเจริญเติบโตจากส่วนอื่นๆ ของพืชและนำมาใช้ปรุงอาหาร

ดังนั้น ตามลักษณะที่กล่าวมานี้จึงจัดได้ว่า “พริก” เป็นผลไม้นั่นเอง