วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออร์เดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ภายใต้การดำเนินโครงการมาลัยวิทยสถาน ร่วมต้อนรับเดือนแห่งความรัก…เพื่อมอบของขวัญสุดพิเศษแด่ “สุดที่รัก รักที่สุดของคุณ” ด้วยกุหลาบแสนสวยในแจกันสีหวานละมุน ส่งตรงจากเกษตรกร “กลุ่มผู้ปลูกกุหลาบบ้านลายเหนือ” จังหวัดเลย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์โดย วว. ที่ทำให้กุหลาบมีความสดใหม่ มีชีวิตชีวา ประหนึ่งเก็บสดๆ มาจากสวน สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 8 วัน พร้อมขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน…สนใจสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรของไทย ได้ที่ โทร. 061-643-6907 (คุณบุญคอง สายคำตั้ง)

อนึ่ง ในการดำเนินโครงการมาลัยวิทยสถาน วว. ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยนำร่องโครงการในพื้นที่จังหวัดเลยและลำปาง เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ พร้อมนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ