เปิดตัวรถบัส EV ขับเคลื่อนอัตโนมัติ บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระดับ 3 ภายใต้ “โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน” โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนารถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ 5ร่วมกับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยจะทำการทดลองเดินรถให้บริการนักท่องเที่ยวฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ (ทุกวันศุกร์-อังคาร เวลา 09.00-17.00 น.)