อุทัยธานีแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เฝ้าระวัง-ป้องกันโรคระบาดที่อาจติดต่อสู่คนช่วงหน้าฝน

วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประกาศแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้ทำการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนในช่วงที่มีพายุฝน หลังจากในพื้นที่เริ่มกลับมามีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีกทำให้อ่อนแอ เน้นย้ำให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน วัสดุปูรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอ รวมถึงการเฝ้าระวังดูอาการอย่างใกล้ชิด

โดยนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เริ่มกลับมามีฝนตกทุกติดต่อกันอย่างทั่วถึง จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอแะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย อีกทั้งยังมีรายงานข่าวว่า พบสัตว์ปีกป่วยตายในหลายจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จึงได้ทำการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและประชาชนให้ได้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1. หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบอาการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

2. ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ตายมาปรุงอาหารโดยเด็ดขาด ให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยไม่ใช้มือเปล่าจับซากสัตว์ปีกและล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง

3. เกษตรกรควรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเรื่องสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือขอคำแนะนำ สอบถามข้อมูล ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0112 และ 0-5697-0004 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : มติชนออนไลน์