แนะกระตุ้นเด็กไทยสนใจเรียน “วิชาชีพ”

พะเยา นายอัครา พรหมเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา กล่าวว่า การปลูกฝังหรือกระตุ้นฝันให้เด็ก เยาวชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ฝึกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นอกจากจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตแล้ว ยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพด้วย เพราะหากคนมุ่งเรียนเพื่อทำงานในห้องแอร์ จะขาดแรงงานฝีมือในภาคสนาม ดังนั้นแรงงานฝีมือจึงจำเป็นต้องมีทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกันก้าวทัน AEC ด้วย

ด้าน นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า ประธานชมรมท้องถิ่นไทยจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เด็กไทยควรละเว้นเรื่องของสังคมก้มหน้า แล้วใส่ใจเรื่องการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพให้มีความชำนาญมากขึ้น ลด ละ ค่านิยมการทำงานสบายๆ ในห้องแอร์ มีเวลาพักมากๆ แล้วปรับเปลี่ยนค่านิยมเป็นการสร้างงานเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ซึ่งค่านิยมดังกล่าวต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ซึ่งรัฐบาลควรกระจายงบประมาณและกระจายอำนาจเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด