สธ.เผย ‘กระท่อม’ ยังเป็นพืชยาเสพติดประเภท 5 อนุญาตเฉพาะ ‘บ้านนาสาร-สุราษฎร์ธานี’

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งตนเป็นประธานแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เข้าหารือร่วมกับกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ในการหารือ ซึ่งเบื้องต้นในเรื่องของกระท่อมนั้น ยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ ห้ามปลูกห้ามจำหน่าย ยกเว้นบางกรณี ซึ่งต้องมาขอกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยขณะนี้ได้อนุญาตในบางพื้นที่  ไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ทุกครอบครัวปลูก ซึ่งได้มีการคัดเลือกเป็นบางพื้นที่ คือ อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  โดยให้ปลูกได้เพียงบ้านละ 3 ต้น และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตลอด  ซึ่งการอนุญาตนั้นเนื่องจากวิถีชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้อนุญาตแบบเปิดกว้างแต่อย่างไร ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่ที่ปลูกเป็นการดำเนินการของทางป.ป.ส. ส่วนเรื่องกัญชาก็เช่นกัน ยังไม่อนุญาตยกเว้นการศึกษาวิจัยเท่านั้น

ที่มา : มติชนออนไลน์