ไทยคว้าสิทธิ เจ้าภาพพืชสวนโลก “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ทุ่ม 4.8 พันล้าน ตั้งเป้าเงินสะพัด 2 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ซึ่งการได้รับสิทธิจัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) โดยงาน “โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรือ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572-28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 2.6-4 ล้านคน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะนำเสนอแนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย

Advertisement

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2572 ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช เพราะเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะเมืองเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจ ชาวโคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผสานกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งการจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมูลสิทธิการจัดงานฯ และเน้นย้ำถึงความมุ่งหวังด้านการสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป 2029 ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวน ผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป โดยในขั้นตอนต่อไป ประเทศไทยจะต้องนำเสนอข้อมูลแก่องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อขอการรับรองให้ Korat Expo 2029 เป็นงานนิทรรศการระดับโลก

นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน และร่วมนำเสนอโครงงานให้กับ AIPH มานานกว่า 5 ปี การจัด Korat Expo 2572 จะสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มต้นเงินลงทุนจากรัฐบาลกลาง 4,800 ล้านบาท และยังมีการลงทุนจากนานาประเทศในการจัดทำบูธต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งการจัดบูธแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการขนส่งจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านระบบขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ อาทิ จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการเชื่อมโยงในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมามีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงในระดับประเทศด้วย โดยจะมีการผลักดันเรื่องต่างๆ ผ่านหอการค้าไทย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย จะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญ

ซึ่ง Korat Expo 2029 เป็นงานพืชสวนระดับโลก จะมีหลายประเทศเข้ามา ทั้งร่วมแสดงพืชพรรณ นวัตกรรม วัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานจำนวนมาก เป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย การขนส่ง และยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงาน Korat Expo 2029 ส่วนการยกระดับเทคโนโลยีในภาคการเกษตร ก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร และงานนี้ถือเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมชมงานซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเสริมสร้างภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย โดยภาพรวมๆ จังหวัดนครราชสีมาจะได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน และการพัฒนาการเกษตรพร้อมกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะยาว

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ส.อ.ท.นครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกกับองค์กรเอกชนและทางจังหวัดฯ มาโดยตลอด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในจังหวัดโคราช และจังหวัดข้างเคียง การจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักโคราชมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ของชาวโคราชในด้านการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การค้า และการพัฒนาการเกษตร ไปพร้อมกัน เราพร้อมสนับสนุนงาน“โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรืองานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2572 อย่างเต็มที่

ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาล กรมวิชาการเกษตร และ สสปน. รวมถึง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่วันแรกที่ริเริ่มโครงการนี้ ในสมัยของ นายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายกอบชัย บุญอรณะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง และ นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นับแต่นี้ต่อไปถือว่าเป็นงานหนักของพวกเราชาวโคราชและชาวไทยทุกคนที่จะช่วยกันเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศด้วย ในมิติด้านการท่องเที่ยวย่อมถือเป็นข่าวดีที่จะเป็นอีกหนึ่ง เป็นแรงกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้รู้จักภาคอีสานมากขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะมีการคาดการณ์ว่า งานนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 4 ล้านคนในช่วงเวลาของการจัดงานดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้เดินทางมาร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ และในฐานะที่ได้ทำหน้าที่ทางวิชาการสนับสนุนข้อมูลและดำเนินการประสานงานร่วมกับจังหวัดนครราชสีมามาตั้งแต่เริ่มโครงการ กล่าวว่า มาถึงวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจกับจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 นอกจากจะเป็นโอกาสของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองสีเขียวที่ยั่งยืน Green and Sustainability city และเมืองที่เป็นแหล่งอาหารของโลก รวมถึง เป็นโอกาสในการผลักดันเมืองไมซ์โคราช สู่เมืองไมซ์ระดับนานาชาติต่อไป และยังเป็นโอกาสทางการศึกษาด้าน MICE ให้กับเยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่ ต่อจากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแผนการดำเนินงานร่วมขับเคลื่อนต่อ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อจัดตั้งหลักสูตรพิเศษ Expo Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพให้กับการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Korat Expo และงานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับบทบาทในการคว้าสิทธิ์จัดงานครั้งนี้ อาทิ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย และภาคีเอกชนในจังหวัด

 

ที่มา : มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/region/news_4458213