ลำไย-ทุเรียน คึกคัก ! รมช.ไชยา ผลักดันจันทบุรีโมเดล ส่งผลไม้คุณภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ณ โรงงานลำไยและทุเรียนแพลตตินั่ม ฟรุ๊ต ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่

รมช.ไชยา กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ผลิตและส่งออกผลไม้อันดับต้นๆ ของประเทศ มีความได้เปรียบในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนจังหวัด เกษตรกร และเอกชนในพื้นที่มีการช่วยกันดูแลการผลิต การคัดเลือก การส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP นำไปสู่การส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนีเซีย ที่ไทยเข้าไปครองตลาดนำเข้าผลไม้ได้ถึงร้อยละ 85 จึงเกิดจันทบุรีโมเดล จังหวัดต้นแบบการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐา “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยและสวนทุเรียนหนามดำ ซึ่งราคาดี เป็นพันธุ์ทุเรียนที่ชาวต่างชาติกำลังให้ความสนใจ กิโลกรัมละ 800 กว่าบาท พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ สามารถส่งออกไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และเชื่อมั่นว่าผลไม้ไทยยังคงเป็นที่ต้องการอันดับ 1 ในตลาดโลก สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรและกอบโกยเม็ดเงินเข้าประเทศได้จำนวนมหาศาลอีกด้วย

ทั้งนี้ รมช.ไชยา ได้รับเรื่องจากเกษตรกรขอให้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้มอบหมายให้รองปลัดเกษตรฯ (นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ) และกรมชลประทานรับเรื่องไปดูแลให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและบริโภค