โฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ได้วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ลุ้นใช้ “ประกันตัวชั้นสอบสวน” ได้อีก

จัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 36 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 40 ล้านไร่ เดินหน้ายกระดับมูลค่าที่ดิน ขยายวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. แตะ 80% ส่วนกองทุนปฏิรูปที่ดินให้สูงสุด 100% เร่งหารือ สตช. เตรียมปรับเกณฑ์ใช้ “โฉนดที่ดิน ส.ป.ก.” ในการยื่นประกันขั้นสอบสวนได้ คาด 2-3 เดือนนี้ฉลุย
วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เปิดเผยว่า การเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกร หรือที่เรียกว่า โฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งกำหนดให้กับบุคคลที่ถือครองที่ดินมาแล้ว 5 ปีนับตั้งแต่คิกออฟโครงการจนถึงขณะนี้ ส.ป.ก. จัดสรรแล้ว 210,000 ครอบครัว โดยที่ดินรัฐ ที่ ส.ป.ก. ถือครองอยู่คิดเป็นพื้นที่ 40 ล้านไร่ และจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ 36 ล้านไร่

ขณะเดียวกัน ส.ป.ก. ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. โดยอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มวงเงินในการปล่อยกู้โฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้ได้ 80% ของมูลค่าที่ดิน จากเดิมที่เป็นเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-10 ได้เพียง 60% ของมูลค่าที่ดิน คาดว่าผลการหารือจะได้ข้อสรุปและเตรียมจะลงนามบันทึกความเข้าใจในเร็วๆ นี้

“ผู้ถือครองเอกสาร ส.ป.ก.4-01 เดิม จะสามารถนำเอกสาร ส.ป.ก. ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้ที่ ธ.ก.ส. ได้อยู่แล้ว 60% ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งเมื่อปล่อยสินเชื่อจริงๆ โดยปกติจะได้ประมาณ 50% ของมูลค่าที่ดิน หรือประมาณ 30,030 บาท แต่ “เมื่อเปลี่ยนจากเอกสาร ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ทางเราพยายามจะยกระดับวงเงินกู้ขึ้นไปได้ เพราะคิดว่า 60% เป็นอัตราที่น้อยไป ซึ่งเบื้องต้นจากการหารือกันจะปล่อยสินเชื่อจาก 60% เป็น 80% ของราคาประเมินเลย ถ้าประเมิน 100 บาทได้ 80 บาท ตอนนี้ร่างกำลังตรวจอยู่ 2 ฝ่าย คาดว่าจะลงนามบันทึกความเข้าใจเร็วๆ นี้”

และที่สำคัญทางสำนักงาน ส.ป.ก. ได้มีการจัดเตรียม “กองทุนปฏิรูปที่ดิน” เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรที่ถือครองโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามารถกู้ได้ 100% ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเอกสารไปติดต่อที่กับทางสำนักงานจังหวัดได้ นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพิ่ม คือ สหกรณ์

นายเกียรติยศ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ผู้ถือโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. อีกด้านหนึ่ง คือ ส.ป.ก. อยู่ระหว่างดำเนินการให้สามารถใช้โฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันใน 2 ชั้น คือ การประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวนและชั้นศาล ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว 3 รอบ ในเรื่องการเตรียมนำโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันชั้นสอบสวน ซึ่งมีทิศทางที่ดี คาดว่าน่าจะประกาศเป็นของขวัญได้ใน 1-2 เดือนนับจากนี้

นอกจากนี้ ได้เตรียมการยกระดับเพิ่มมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. ด้วย “โฉนดต้นไม้” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งการดำเนินการมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะประกาศได้เร็วๆ นี้ ซึ่งเรื่องนี้จะนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดิน เป็นไม้ยืนต้น 1 ไร่ไม่ต่ำกว่า 10 ต้น นอกจากจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่ากับที่ดินแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องคาร์บอนเครดิตในอนาคตด้วย

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/economy/news-1519412