“รมช. ไชยา” สั่งลุยสยบ PM 2.5 เชียงใหม่ ใช้เทคนิคเด็ด “โปรยน้ำและน้ำแข็งแห้งเพื่อลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศผกผัน”

“รมช. ไชยา” สั่งคลายทุกข์ให้คนเชียงใหม่ตามคำสั่งนายกฯ ลุยสยบ PM 2.5 มอบกรมฝนหลวง เปิดปฏิบัติการไล่และลดฝุ่น โดยใช้เทคนิค “ลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ำและน้ำแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นละอองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ” ชี้ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน มีแนวโน้มลดลง

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมจะมีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 15 มีนาคมนี้ สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ตนเองรับผิดชอบกำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหา จึงได้สั่งการให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และให้มีการวางแผนติดตามสภาพอากาศป้องกันปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำสำหรับการเริ่มเพาะปลูก พร้อมให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจดับไฟป่า ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

“การปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เป้าหมาย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการ ด้วยการใช้วิธีที่เรียกว่า “เทคนิคลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ำและโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อเป็นการเจาะช่องบรรยากาศให้สามารถระบายฝุ่นละอองขึ้นต่อไปได้” โดยใช้เครื่องบินชนิด CN จำนวน 1 ลำ และ CASA จำนวน 1 ลำ ขึ้นปฏิบัติการโปรยน้ำจำนวน 3,000 ลิตร เป็นรูปก้นหอย รัศมี 7 NM ในช่วงเวลา 13.52-14.07 และ 14.20-14.52 น. ทั้งนี้ สำหรับผลการปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2567 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ ได้ปฏิบัติการฝนหลวง และใช้เทคนิคดัดแปรสภาพอากาศในภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง”

นายไชยา ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้มีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงปัจจุบัน ในภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ภารกิจบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ เสริมด้วยภารกิจสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการตักน้ำดับไฟป่า รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยบิน โดยมีอากาศยาน 4 ลำ ได้แก่ อากาศยานขนาดใหญ่ (CN) 1 ลำ ขนาดกลาง (CASA) 1 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ รวมถึง เครื่องบิน SKA อีก 1 ลำ จากการปฏิบัติการทั้งสิ้น 50 วัน รวม 143 เที่ยวบิน ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บินปฏิบัติการทั้งสิ้น 16 วัน 20 เที่ยวบิน ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง สะเมิง แม่วาง แม่ออน แม่แตง พร้าว เชียงดาว จอมทอง ฮอด ดอยเต่า และอำเภออมก๋อย อีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์ ร่วมบินปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป่าไปแล้วทั้งสิ้น 4 วัน 32 เที่ยวบินและจะยังคงเฝ้าติดตามเพื่อช่วงชิงจังหวะที่เหมาะสมในการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่องต่อไป