ผุดตลาดกลางสินค้าเกษตรร่วมซีพี พร้อมตั้ง ‘สมาร์ต พาร์ก’ เป็นนิคมไฮเทคที่มาบตาพุด

การนิคมฯ ชง ‘อุตตม’ ตั้งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-ปิโตรเคมี รูปแบบ ‘สมาร์ต พาร์ก’ ใช้พื้นที่ 1,466 ไร่ ที่มาบตาพุด ลงทุนกว่า 4,000 ล้าน พร้อมกัน พื้นที่ 50 ไร่ ผุดตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออกร่วมกับซีพี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวในโอกาส นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เดินทางมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ.และผู้บริหารระดับสูง ว่า กนอ.เสนอนำพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ สมาร์ต พาร์ก “Cluster : Smart Park” พื้นที่ 1,466 ไร่ งบลงทุน 4,000 ล้านบาท ให้บอร์ดพิจารณา รองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีนวัตกรรมและเป็นอุตสาหกรรมเคมี/ปิโตรเคมี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์ อากาศยาน และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำลังจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี แบ่งเป็นพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม และพื้นที่พาณิชยกรรม คาดจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท มีแผนเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และคาดจะสามารถเปิดให้ใช้บริการในพื้นที่ได้ในปี 2563

นอกจากนี้เตรียมตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออกในพื้นที่ดังกล่าว 50 ไร่ เบื้องต้นดึงสหกรณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาร่วมกับซีพี ในลักษณะสหกรณ์ต้นแบบ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งพืชผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ และมีทั้งท่าเรือและสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารองรับการขนส่งสินค้า ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมโยงการค้า การลงทุนไปยังภูมิภาคของไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยรูปแบบอยู่ระหว่างหารือในรายละเอียดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารอีอีซีจะพิจารณา คาดจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้

กนอ.ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) ด้วยการนำองค์กรสู่นวัตกรรม หรือ กนอ.4.0 ให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ โดย 5 ปีแรก (2560-2564) จะพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 15,000 ไร่ ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้าด้วยนวัตกรรม พร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครองรับ กนอ.4.0 และตั้งเป้าให้บริการลูกค้าบนระบบดิจิตอลทั้งระบบ และนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด