ม.อุบลฯ จัดเวทีการแพทย์ธรรมชาติ ชุมนุมงานวิจัยสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ : จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาแต่ดั้งเดิมเพื่อใช้ดูแลรักษาตนเอง โดยได้มาจากการสังเกต ทดลองใช้ เก็บสะสม และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นรากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รูปแบบการรักษามีรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้พิธีกรรมเพื่อช่วยด้านจิตใจ

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.อุบลราชธานี กล่าวอีกว่า การรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านและยาสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมแพร่หลายมาช้านาน ได้ถูกพัฒนาและสั่งสมจนเป็นแนวคิดและทฤษฎีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแง่ป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยาสมุนไพรยังมีราคาไม่แพง เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกของประชาชน ทั้งนี้ ยาที่ได้รับจากธรรมชาติ ไม่ว่าจากพืช สัตว์ หรือองค์ประกอบอื่นจากธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผ่านงานวิจัยหลายสาขา จากหลายประเทศ ทำให้ได้ยาสมุนไพรที่ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการแพทย์ธรรมชาติดังกล่าวในปัจจุบันอาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละภูมิภาคของโลก

“ม.อุบลราชธานีจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ : จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของนักวิจัยที่ศึกษาด้านการแพทย์ธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในเวทีระดับนานาชาติ ในการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายนักวิจัยการทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดี ม.อุบลราชธานี กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด