กรมหม่อนไหมรับมอบพันธุ์ไหมจากบริษัท เจ ที ซิลค์ จำกัด เตรียมพัฒนาพันธุ์ส่งต่อให้เกษตรกรเพิ่มรายได้ที่มั่นคง

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม รับมอบพันธุ์ไหมชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) โดยไม่มีเงื่อนไข จาก นายฮิโรโตะ เอกามิ ประธานกรรมการ และ คุณธนวพร มีชัย รองประธานกรรมการ บริษัท เจ ที ซิลค์ จำกัด โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และ นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม

อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมมีภารกิจและบทบาทที่สำคัญ เกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งระบบ โดยครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหม เช่น การปรับปรุงพันธุ์ไหมเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่แข็งแรง ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรหม่อนไหมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง คุณภาพชีวิตดี นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมจะบูรณาการร่วมกับบริษัท เจ ที ซิลค์ จำกัด ในการมอบพันธุ์ไหมชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) โดยไม่มีเงื่อนไขจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Yellow China จะมีลักษณะรังไหมสีเหลืองขนาดใหญ่ พันธุ์ White China จะมีลักษณะรังไหมสีขาวขนาดใหญ่ และพันธุ์ White Japan จะมีลักษณะรังไหม มีรูปร่าง Peanut shape สีขาว โดยทั้ง 3 พันธุ์เป็นไหมประเภทฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) โดยกรมหม่อนไหมจะได้นำไปทดสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไหมพันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต