เลขาฯ กศน.รับลูกนายกฯ สอนปชช.ใช้ภาษาถูกต้อง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนว่า ปัจจุบัน กศน.จัดการเรียนการรู้ 2 รูปแบบ คือ จัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปกติ และหลักสูตรสำหรับ

ผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

(ศศช.) ดำเนินการสอนผู้ไม่รู้หนังสือด้วยการประสานงานกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งผลการนำร่องประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ และขณะนี้มีการขยายผลโดยนำรูปแบบที่จัดในพื้นที่ภาคเหนือ ไปจัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ กศน.ตำบลเป็นผู้ดำเนินการ และยังมีความพยายามที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ให้มากขึ้น โดยหลักการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 พื้นที่ มีความเหมือนกันเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยทางภาคเหนือจะเป็นชาวไทยภูเขา ขณะที่ภาคใต้จะเป็นชาวไทยมุสลิม

นายกฤตชัย กล่าวต่อว่า เป้าหมายของการดำเนินการ คือ ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินที่มีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้น กรณีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ กลุ่มผู้ลืมหนังสือ ซึ่งเกณฑ์การวัดจะดูที่การพัฒนา เช่น ผู้ไม่รู้หนังสือสามารถอ่านออก เขียนได้ ขณะที่ผู้ลืมหนังสือสามารถฟื้นการอ่านออก เขียนได้กลับคืนมา โดยขณะนี้กำลังจะมีการทบทวน สำรวจ กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพราะตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงแต่กลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการสำรวจไว้ในแผนปฏิบัติการ ในปี 2560 ก็จะดำเนินการให้ได้ทั้ง100%

“วิธีการที่จะทำให้ประสบผลตามเป้าหมายที่นายกฯ ต้องการ อาจต้องมีการปรับการจัดการเรียนการสอน โดยจะพยายามใช้คำที่ใกล้ตัวและสอดคล้องกับวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำและพูดได้ง่าย เช่น เวลานี้ กศน.กำลังพยายามรวบรวมคำที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาชีพต่างๆ

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และมีความมั่นใจมากขึ้น เช่น ปวดท้อง ให้สามารถบอกอาการและระดับความปวดได้ อย่างปวดจี๊ด ปวดนิดหน่อย เป็นต้น ที่สำคัญจะให้พยายามสื่อสารได้ถึงขั้นวิเคราะห์ โดยเน้นการเชื่อมโยงให้เป็นประโยค ไม่ใช่สอนเป็นคำๆ เท่านั้น” นายกฤตชัย กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน