หลงรักอาชีพเกษตร ปลูกแตงโมพืชทนแล้ง อายุสั้นทำเงินไว 65 วัน

ที่บ้านบูโล๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล บนพื้นที่ 16 ไร่ กลางสวนยางพาราต้นใหญ่ที่ล้อมรอบ เกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทประจำอำเภอท่าแพ ได้ลงมือปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโดแซมสวนยางกล้าอ่อน โดยขณะนี้ได้ให้ผลผลิตขนาดใหญ่พร้อมเก็บเกี่ยว หลังลงมือปลูกเพียง 65 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

การปลูกแตงโมบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยการใช้ระบบการปลูกโดยใช้พลาสติกคลุมดิน ให้น้ำ ปุ๋ย ผ่านระบบน้ำใต้ผ้ายางพลาสติก เป็นชุดความรู้ที่ น้องด๊ะ หรือ นางสาววิลาวรรณ เปรมใจ อายุ 26 ปี บุตรสาวคนที่ 3 ของ นายก อบต.ท่าเรือ ที่หลงใหลในอาชีพเกษตร จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิชาเอกพืชผัก ได้เรียนรู้และศึกษาจนนำมาซึ่งการลงมือทำ

น้องด๊ะ อายุ 26 ปี เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือยังสมาร์ทฟาร์มอำเภอท่าแพ หลังจบการศึกษาจากแม่โจ้กลับบ้าน ลงมือทำการเกษตรทันทีที่โค่นยางพาราแก่ เพื่อปลูกแตงโมบนพื้นที่ 16 ไร่แซมต้นยางพาราที่ปลูกใหม่ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากที่เกษตรกรหลายคนไม่กล้าปลูกเพราะกลัวปัญหานานาและในอำเภอท่าแพนับเป็นเจ้าแรกที่ปลูกแตงโมแปลงใหญ่สุด ด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่จนประสบความสำเร็จ

น้องด๊ะ ยังสมาร์ทฟาร์มอำเภอท่าแพ กล่าวเพิ่มว่า การปลูกแตงโมครั้งนี้ เป็นการปลูกแบบสมัยใหม่ จากเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูกก็คือใช้จอบขุดและน้ำหยอด มาเปลี่ยนเป็นให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านระบบสายน้ำฝน ปูผ้ายางคลุมวัชพืช จากเมื่อก่อนปลูกยางพาราอย่างเดียวมาเป็นปลูกพืชแซม ที่เลือกแตงโมเพราะตรงกับช่วงแล้งอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจก็จะได้ราคาดี

อนาคตตั้งใจจะมีศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ภายใต้ชื่อ สวนเปรมปัญญา สนใจติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ โทร. 089-654-5850 น้องด๊ะยังเห็นว่าการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ เกษตรกรเองต้องมีความรู้ ก่อนลงมือทำเพราะทำให้เราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

มาวันนี้แตงโมพันธุ์ตอปิโด ให้ผลผลิตลูกละ 5-6 กิโลกรัม ขายที่กิโลกรัมละ 10 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อไปยังประเทศมาเลเซียเพราะจะนิยมลูกโตซึ่งผลผลิตการปลูกเป็นไปตามแผนที่วางไว้คือ 6,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

นายอารีย์ โส๊ะสันสะ เกษตรอำเภอท่าแพ กล่าวว่า น้องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้รอบด้านการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทางสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพเองมีการติดต่อกันเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ประสานงานกันอยู่ตลอด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม จัดการสวน เป็นคนตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ใช้ความรู้เดิมเข้ามากับการดูแลสวนทำให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากจะเป็นเกษตรกรเจ้าแรกในอำเภอท่าแพที่ลงมือปลูกแตงโมแปลงใหญ่แล้ว และหลังการเก็บเกี่ยวแตงโมครบกำหนด 20 วัน พักหน้าดินแล้ว น้องด๊ะได้วางแผนเตรียมพื้นที่นี้ปลูกฟักทองพันธุ์ใหญ่ ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่ให้รอบเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อเลย