“กล้วยหอมทองเพชรบุรี” ขึ้นทะเบียน GI จ่อส่งออกญี่ปุ่น คาดสร้างรายได้กว่า 580 ล้าน/ปี

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า GI และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนมีการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ไทย และด้วยสินค้า GI มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้สินค้า GI เป็นสินค้าสำคัญที่ขับเคลื่อนโยบาย Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

โดยปัจจุบันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้ว 203 สินค้า มูลค่ากว่า 71,000 ล้านบาทต่อปี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

นายนภินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ ตนเองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการกล้วยหอมทองเพชรบุรี พร้อมมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI กล้วยหอมทองเพชรบุรีให้กับกลุ่มเกษตรกรกล้วยหอมทองเพชรบุรี ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 5 ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่งขึ้นทะเบียนตัวล่าสุดของจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยลักษณะเด่นของกล้วยหอมทองเปลือกบาง เนื้อกลัวยมีสีครีมถึงเหลืองอ่อน ไร้เมล็ด เนื้อเนียนละเอียด ละมุน นุ่มฟู ไส้ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน จึงทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการกว่า 580 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีการส่งออกกว่า 7,100 ตันต่อปี และเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ

หลังจากมอบ ประกาศขึ้นทะเบียน GI ให้กับกล้วยหอมทองเพชรบุรีแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการกล้วยหอมทองเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาดให้กับกล้วยหอมทองเพชรบุรี ทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการกล้วยหอมทองของเพชรบุรีให้เพิ่มขึ้น และการผลักดันให้กล้วยหอมทองเพชรบุรีขึ้นทะเบียน GI ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป