มกอช. รุกหารือ ONSSA แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ Order No. 466-23 ผู้ประกอบไทยต้องขึ้นทะเบียนระบบ Atlas ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปโมร็อกโก

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้มอบหมายให้ นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.) ร่วมหารือกับสำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติของโมร็อกโก (ONSSA) ในการปฏิบัติตามระเบียบ Order No. 466-23 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังโมร็อกโก

โดยผู้ประกอบการไทยจะต้องขึ้นทะเบียนระบบ Atlas ที่ https://amex.onssa.gov.ma เพื่อส่งออกสินค้าไปยังโมร็อกโก ได้แก่ 1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 2. สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมง 3. นมและผลิตภัณฑ์นม 4. น้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ และ 5. ผักบรรจุกระป๋องที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน รวมถึงซอสและเครื่องปรุงรส

เลขาธิการ มกอช. ขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องประสานผู้นำเข้าในโมร็อกโกเพื่อรวบรวมเอกสารเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าของตนเองสู่โมร็อกโก และดำเนินการขึ้นทะเบียนทางระบบดังกล่าวโดยเร็ว โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โทร. 02-561-2277 ต่อ 1326 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]