“สมคิด” ให้เวลา BOI ถึงสิ้นปี “ดึงภาคเกษตร-ท่องเที่ยวเร่งการลงทุน”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังประชุมหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ สาขาต่างประเทศ) ทั้ง 14 แห่ง ว่า ได้มอบนโยบายให้บีโอไอใช้ความโดดเด่นของประเทศไทย เพื่อดึงความสนใจและการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ที่ต้องมีเนื้อหา ให้มีทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการบริการหลังการลงทุน เช่น จะชักจูงนักลงทุนประเทศจีนอย่างไร ชักจูงนักลงทุนญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆอย่างไร

ขณะเดียวกันให้แม้ว่าเป้าหมายของประเทศคือเรื่องของ 10 อุตสาหกรรม (S-Curve) แต่ยังจำเป็นที่ต้องหันมาเน้นภาคการเกษตรเพื่อไปสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งหากมีการลงทุนเข้าจะต้องมีการกำหนดให้ใช้วัตถุดิบเกษตรในประเทศ นั่นจึงจะทำให้สินค้าเกษตรได้กำไรขึ้น ทั้งนี้ให้เร่งภาคการบริการท่องเที่ยวมาเป็นตัวนำสร้างทั้งรายได้และการลงทุนโดยหยิบเอาทั้งจุดเด่น เกษตร เทคโนโลยีไฮเทค และเอาเรื่องของอินเตอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซเข้ามา เพื่อจะดันเมืองรองเป็นจุดท่องเที่ยวภายใต้นโยบาย Creative Industry

“ฐานเดิมเรามีอยู่แต่เพิ่มความเข้ม วางกำลังพลให้พร้อม ครึ่งปีหลังต้องเห็นภาพการลงทุนที่ชัด อย่ารอกำลังคนเพราะเป้าหมายไม่เปลี่ยนมีแต่จะเพิ่ม บีโอไอต้องเร่ง”

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคระกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า รับนโยบายจากรองนายกฯสมคิด และจะนำเสนอแพคเกจการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว เข้าบอร์ดบีโอไอเดือน ก.ย. นี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ