ทุเรียนไทยไปจีน 4 เดือนแรก 2567 ไม่สะดุด ปริมาณ 225,204 ตัน

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการนำเข้าทุเรียนสดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2024 ล่าสุด (ข้อมูลจาก Global Trade Atlas : GTA) พบว่าจีนนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 1 ปริมาณ 121,398 ตัน มูลค่า 717 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเวียดนามอันดับที่ 2 ปริมาณ 79,186 ตัน มูลค่า 369 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่ข้อมูลสถิติการส่งออกทุเรียนสดของไทยในช่วง 4 เดือนล่าสุด (มกราคม-เมษายน 2567) พบว่าไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ถึง 225,204 ตัน (ข้อมูลสถิติจากกรมศุลกากร) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าไทยยังคงครองแชมป์การส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีน

นอกจากนี้ยังพบว่าราคาต่อหน่วยของไทยในปี 2567 ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยราคาส่งออกกิโลกรัมละ 6 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 216 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ลงพื้นที่ ด่านโมหาน/บ่อเต็น และมอบหมายให้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ด่านโหย่วอี้กวาน/หูหงิ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งทั้ง 2 ด่านเป็นด่านสำคัญในการส่งออกทุเรียนจากไทยไปจีนโดยเส้นทางรถบรรทุกและได้ประสานกับหน่วยงานศุลกากรตลอดจนบริษัทขนส่ง ซึ่งได้รับความมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่มีข้อกังวล อีกทั้งยังเร่งทูตพาณิชย์ใช้ช่องทาง Influencers หรือ KOLs ในการเจาะขยายตลาดเมืองรองในประเทศจีน อาทิ เจียงซี ฝูเจี้ยน เฉิงตู เซี่ยเหมิน เป็นต้น ทำให้การส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ สถิติการส่งออกมะม่วง 4 เดือนแรก ของไทยไปยังประเทศเกาหลีโตขึ้น มากกว่า 230% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เกาหลีใต้ขาดแคลนผลไม้ในประเทศและได้ยกเว้นภาษีการนำเข้ามะม่วงให้ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพราะฉะนั้นหากไทยสามารถเจรจาทวิภาคีไทย-เกาหลีใต้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และลดภาษีนำเข้ามะม่วงจากไทยให้เหลือ 0% (ปกติเสียภาษี 24-30%)

ในขณะที่คู่แข่งมะม่วงของไทยอย่างเปรู เวียดนาม กัมพูชา มี FTA แบบทวิภาคีกับเกาหลีใต้แล้วทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงความชื่นชอบและโอกาสการส่งออกมะม่วงจากประเทศไทยยังมีอีกมาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ