“มัลเบอร์รี” พืชโปรตีนสูง ที่ไม่ควรมองข้าม! จีนเนรมิต “ไร่หม่อน” กลางทะเลทราย คาดปีหน้าขยายอีก 10 เท่า

(ซินหัว) – เผยความสำเร็จของจีนในการเนรมิตไร่หม่อนหรือมัลเบอร์รีโปรตีนสูงกลางทะเลทรายอูหลานปู้เหอ (Ulan Buh) ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศ

ทะเลทรายอูหลานปู้มีพื้นที่รวมราว 15 ล้านหมู่ (ประมาณ 6.25 ล้านไร่)

การปลูกต้นหม่อนในทะเลทรายไม่เพียงช่วยสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างรายได้ให้กับบรรดาเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

ต้นหม่อนโปรตีนสูงเป็นพืชที่มีรากแข็งแรง ซึ่งทนทานพายุทรายในทะเลทรายได้ ทั้งยังสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพดินเค็มท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้ง

ปริมาณโปรตีนในใบและกิ่งก้านของหม่อนมีอยู่ถึงร้อยละ 36 และร้อยละ 28 ตามลำดับ

ปัจจุบันต้นหม่อนกว่า 1,000 หมู่ (ราว 416 ไร่) กำลังเติบโตงอกงามอยู่ทั่วฐานปลูกหม่อนในอำเภอกู่เติงโข่ว

“เมื่อดูจากสถานการณ์การเพาะปลูกในปีนี้ เราคาดว่าผลผลิตของปีนี้จะสูงถึงเกือบ 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อหมู่ (1 หมู่ = 0.416 ไร่) หม่อนโปรตีนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีมาก มีโปรตีนสูง และยังมีคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ มากมาย และประสบการณ์การทำฟาร์มได้พิสูจน์แล้วว่าหม่อนเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” จ้าวกวง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเวอเทอรันส์ ฟาร์ม ไบไอเทคโนโลยี (Veterans Farm Biotechnology) กล่าว

“เรานำต้นหม่อนพันธุ์นี้มาปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันของปีนี้ การปลูกหม่อนค่อนข้างประสบความสำเร็จ อย่างแรกคือการเจริญเติบโตนั้นเร็วมาก มีอัตราการครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งผลที่ได้ในด้านการกันลมและตรึงแนวทรายก็เห็นผลชัดเจน” หยวนเอี๋ยน ผู้อำนวยการด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกู่เติงโข่ว กล่าว

“นอกจากนั้น หม่อนยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ดีต่อทั้งระบบนิเวศและเศรษฐกิจ” หยวน กล่าว

คาดว่าพื้นที่ปลูกหม่อนในทะเลทรายแห่งนี้จะขยายสู่ระดับมากกว่า 10,000 หมู่ (ราว 4,160 ไร่) ในปี 2021