“ไก่เนื้อโคราช” โตไวเหมือนไก่ฝรั่ง เนื้อเหนียวนุ่ม ชุ่มฉ่ำ ติดสปริง คอลลาเจนสูง ไขมันต่ำ ดีต่อสุขภาพ

“ไก่เนื้อโคราช” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคเนื้อไก่ เพราะจุดแข็งของเนื้อไก่โคราช คือ เนื้อเหนียวนุ่ม ชุ่มฉ่ำ ติดสปริง เป็นเนื้อไก่เพื่อสุขภาพ เพราะมีปริมาณโปรตีนสูง มีคอลลาเจนสูง แต่มีปริมาณไขมันต่ำ และคอเลสเตอรอลต่ำ คนที่เป็นเกาต์ทานแล้วไม่เจ็บไม่ปวด สรุปแล้วไก่โคราชมีรสชาติอร่อยแบบไก่ไทย แต่เลี้ยงโตไวเหมือนไก่ฝรั่ง

“ไก่โคราช” เป็นผลงานวิจัยที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมปศุสัตว์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บริษัท พีเอส นิวทริชั่น จำกัด และกลุ่มทำนาลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ไก่โคราช” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และยกระดับความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาที่หยั่งรากลึกของประเทศคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ไก่เนื้อโคราช

ไก่โคราชเป็นไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกับแม่พันธุ์ไก่ มทส. ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นให้มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นกว่าไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสร้างรายได้เพิ่มแทนไก่เนื้อทางการค้า โดยระยะเวลาการเลี้ยงไก่โคราชประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งสั้นกว่าไก่พื้นเมืองที่ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 16 สัปดาห์เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ต้องการในท้องตลาด เนื้อไก่โคราชมีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันต่ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง

การเลี้ยงไก่ถือว่าใช้พื้นที่น้อยมากและใช้น้ำน้อยด้วย ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใช้ได้ถึง 8 ตัว อย่างไก่ทั้งหมด 3,000 ตัว ใช้น้ำอยู่ 300 ลิตรต่อวัน ถือว่าใช้น้ำน้อย เมื่อนำลูกไก่อายุวันเดียวจาก มทส. ไปเลี้ยง ต้องนำลูกไก่ไปทำการกก ให้ความอบอุ่น ถ้าเป็นอากาศร้อนใช้เวลา 7 วัน ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวประมาณ 3 สัปดาห์ ไก่จำนวน 500-600 ตัว ใช้หลอดประมาณ 3 หลอด ลูกไก่จะมีอัตรารอดสูง มีตายอยู่ 3-5% เนื่องจากอากาศร้อน หรือโดนลมโดนฝนบ้าง ไก่โคราชสืบเชื้อสายมาจากตระกูล “ไก่ชน” จึงติดนิสัยความเป็นไก่ชน ชอบจิกตีกัน มทส. จึงแนะนำให้เกษตรกรต้องตัดปากไก่ ในส่วนที่มีจะงอยนิดเดียว ก่อนไก่อายุ 10 วัน ตัดแล้วไก่จะไม่ค่อยจิกกัน

ไก่เนื้อโคราช

การเลี้ยงไก่เนื้อเหลืองโคราช มีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) 2.3 หมายถึง ให้ไก่กินอาหาร 2.3 กิโลกรัม จะได้น้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับไก่บ้านแล้ว จะมี FCR สูงกว่า เป็น 2.9 สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นอาหารไก่เนื้อทั่วไป อาหาร 1 วันแรก จนถึง 3 สัปดาห์ ใช้โปรตีน 21 โปรตีน จาก 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์ ใช้โปรตีน 19 และจาก 6 สัปดาห์ จนถึงจับขาย ใช้โปรตีน 17 โดยให้อาหารแค่ 2 เวลา เช้ากับเย็น เช้าให้ตอนประมาณ 6 โมงเช้า เสร็จประมาณ 8 โมงเช้า ช่วงเย็นถ้าอากาศร้อนๆ จะให้ช่วง 4-5 โมงเย็น ถ้าอากาศเย็นเริ่มให้ตั้งแต่บ่าย 2

เนื่องจากไก่เนื้อโคราชเป็นลูกผสมไก่พื้นเมือง จึงมีความแข็งแรงอยู่แล้ว หากสามารถดูแลควบคุมให้ไก่สมบูรณ์อยู่ตลอด จะไม่ค่อยเจอปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ หากไก่มีสุขภาพอ่อนแอ อาจมีอาการโรคหวัด โรคท้องเสีย โรคบิด ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของไก่ทั่วไป ก็ดูแลรักษาได้ไม่ยาก

ไก่เนื้อโคราช

มทส. ตั้งเป้าหมายปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อผลิตเป็นไก่ย่าง จึงตั้งน้ำหนักไก่ที่จะมาย่าง ที่น้ำหนักตัวที่ 1.2 กิโลกรัม โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงต่างกัน ไก่เพศผู้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 8 สัปดาห์ และไก่เพศเมียใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 10 สัปดาห์ เนื้อไก่โคราชเมื่อปรุงสุกแล้ว เนื้อไก่อร่อย เนื้อนุ่ม ชุ่มฉ่ำมากกว่าไก่พื้นเมือง (ซึ่งมีเนื้อเหนียวกว่า) และไม่นิ่มเหมือนไก่ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ทำการศึกษาคุณภาพเนื้อไก่โคราชพบว่า เมื่อนำเนื้อไก่ไปย่างที่ความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 40 นาที จะส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีกว่า จะทำให้เนื้อไก่มีความฉ่ำน้ำ เนื้อนุ่ม และสามารถถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่า

ไก่โคราชย่างไม้มะดัน

หากใครสนใจเรื่องไก่เนื้อโคราช สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224-820, 044-224-920