ชาวนาเฮ! นายกฯ เผย ครม. ไฟเขียวโครงการ ปุ๋ยคนละครึ่ง ช่วยไร่ละ 500 บาท

นายกฯ เผย ครม. เห็นชอบโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย

ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 67-68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง

โดยให้ธนาคารการเกษตรและเพื่อสหกรณ์ทางการเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้สำรองจ่ายเงิน โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบฯ ชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. พร้อมอัตราต้นทุนทางการเงิน โดยที่โครงการเดิมช่วยเหลือปัจจัยไร่ละ 1,000 บาทนั้น จะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ https://www.khaosod.co.th/economics/news_777777797120