คลองไส้ไก่ ขุดไว้ในสวน มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้ว แต่บางพื้นที่ก็มีสภาวะฝนตกแปรปรวน ทำให้มีฝนตกหนักในช่วงต้นฤดู และฝนขาดช่วงในบางเดือน เกษตรกรจึงนิยมขุด “คลองไส้ไก่” เพื่อเป็นการวางแผนใช้น้ำในพื้นที่ปลูก เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้

คลองไส้ไก่ คือการขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Koynachayada Khinsungnoen 
ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Koynachayada Khinsungnoen

วิธีขุดคลองไส้ไก่

ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร  

นอกจากนี้ ให้ขุดหลุมเล็กๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็กๆ เป็นระยะๆ เพื่อชะลอน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุด และยังเป็นการล็อกตะกอนดินที่เกิดจากการทับถมกันของใบไม้และอินทรียวัตถุต่างๆ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช

การขุดคลองไส้ไก่มี 3 แบบ คือ

1. คลองไส้ไก่บนพื้นที่ลาดเอียงที่เป็นภูเขา จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ลาดชันให้ลงมาสู่คลองไส้ไก่ เพื่อให้น้ำไหลเอื่อยๆ ซึมลงดินให้มากที่สุดแล้วไหลผ่านไปยังพื้นที่ต่ำสุด

2. คลองไส้ไก่บนพื้นที่เนิน จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลมายังพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของพื้นที่

3. คลองไส้ไก่บนพื้นที่ราบลุ่ม จะขุดคลองให้คดโค้งให้น้ำไหลเอื่อยแล้วค่อยๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจากกระจายความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทรกในน้ำ ทำให้น้ำไม่เน่า

ประโยชน์ของคลองไส้ไก่

  • กักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน
  • เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก
  • ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหาร
  • ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Koynachayada Khinsungnoen 

ขอบคุณข้อมูลจาก : พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อ ของแผ่นดิน