พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารสยามคูโบต้าเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องจักรกลการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารเอสซีจี นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย แทรกเตอร์ L5018 Air Cabin เครื่องอัดฟาง Hay Baler HB136 และโดรนการเกษตร Drone T25 เพื่อพระราชทานแก่โครงการในพระราชดำริต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต