ประกาศจับ “ปลาหมอคางดำ” เอเลี่ยนสปีชีส์ ทำลายห่วงโซ่ตามธรรมชาติปลาพื้นถิ่น

ประมงสงขลา ประกาศจับ “ปลาหมอคางดำ” เอเลี่ยนสปีชีส์ ภัยร้ายสัตว์น้ำ ล่าลูกปลา ลูกกุ้ง ทำลายห่วงโซ่ตามธรรมชาติของปลาพื้นถิ่น

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยออกประกาศจับ “ปลาหมอคางดำ” ซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือ เอเลี่ยนสปีชีส์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และทำลายห่วงโซ่ตามธรรมชาติของปลาพื้นถิ่นในประเทศไทย

โดยระบุว่า “ปลาหมอคางดำมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับปลาหมอเทศ อยู่ได้แทบทุกสภาพน้ำ ซึ่งพบได้ทั้งในน้ำจืด รวมทั้งปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อย ป่าชายเลน และในทะเล แต่จะไม่อยู่ในเขตน้ำลึก โดยเพศผู้จะมีสีดำบริเวณหัว และบริเวณแผ่นปิดเหงือกมากกว่าเพศเมีย”

“ประชาชนหรือชาวประมงที่พบปลาหมอคางดำ สามารถติดต่อและแจ้งมาที่ สำนักงานประมง จังหวัดสงขลา หรือสำนักงานประมงใกล้บ้าน หรือโทร.ด่วนได้ที่ 074-311-302”

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ได้ทำคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนที่พบเห็นปลาหมอคางดำ สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งภาพถ่าย และพิกัดจุดที่พบ เพื่อให้ทราบถึงบริเวณที่มีการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำ และเป็นฐานข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังจากนี้

สำหรับ “ปลาหมอคางดำ” เป็นปลานักล่า กินทั้งพืช สัตว์ แพลงก์ตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา ลูกกุ้งทะเล โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งแชบ๊วย เนื่องจากปลาหมอคางดำมีลำไส้ที่ยาวกว่าลำตัวถึง 4 เท่า มีระบบย่อยอาหารที่ดี สามารถย่อยกุ้งได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้ปลาหมอคางดำมีความต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับนิสัยค่อนข้างดุร้ายถ้าเทียบกับปลาหมอเทศ

ในจังหวัดสงขลามีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลคลองแดน และตำบลระวะ อำเภอระโนด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อำเภอคาบสมุทรสทิงพระ ส่วนอำเภออื่นๆ ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ที่มีแนวเขตเชื่อมต่อกันทั้งอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และอำเภอกระแสสินธ์ ยังไม่มีรายการการพบปลาหมอคางดำ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ โดยที่ประชุมมีการพิจารณามาตรการและกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วย 6 มาตรการ

ประกอบด้วย การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด การกำจัดหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์, การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่เขตชนกัน การสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำ