“จระเข้” ชูนโยบายยั่งยืน จัด​กิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจ สีเขียวไปร่วมปลูกป่า” ผนึก “กรมทะเล” นำร่องปลูกป่าชายเลน 63.5 ไร่

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตัวจริงนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างครบวงจรที่ใส่ใจคนและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว ลุยต่อนโยบายด้านความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง ล่าสุดจัดกิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า” นำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 63.5 ไร่ ณ แปลงปลูกป่าชายเลน บ้านทอนนาหมู และบ้านทอนในแสง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยรวมพลังทีมผู้บริหาร-พนักงานอาสา-อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นพังกาหัวสุมดอกแดง  ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ และต้นฝาดดอกแดง รวมกว่า 45,000 ต้น พร้อมร่วมดูแลป่าชายเลนผืนนี้เป็นระยะเวลา 10 ปี

จระเข้ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนภายใต้การผนึกกำลังกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดย “จระเข้” เป็นหนึ่งใน 33 องค์กรในภาคีที่ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ-สร้างคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการปลูกป่าชายเลนในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ คาดผืนป่าขนาด 63.5 ไร่ จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลา 10 ปี

กิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า” สะท้อนการสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืนแบบครบวงจรของจระเข้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้เขย่าวงการก่อสร้างครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว Jorakay Green Pack นวัตกรรมถุงกาวซีเมนต์โฉมใหม่ฉบับรักษ์โลกซึ่งใช้วัสดุรีไซเคิลถึง 70% และลดความหนาของพลาสติกลง 60% พร้อมลดการใช้หมึกบนฉลากสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตได้มากถึง 49% นอกจากนี้ จระเข้ ยังเปิดกลยุทธ์ 5SD แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ข้อ ให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าต้นทางจนถึงปลายทางอย่างแท้จริง

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า กิจกรรม Jorakay Green Earth เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของจระเข้บนเส้นทางการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เราตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ให้กับระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นแนวป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้ำและอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการช่วยดูดซับคาร์บอนออกจากบรรยากาศ

นอกจากนี้ ดินชุ่มน้ำในป่าชายเลน ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างคาร์บอนเครดิตจากการฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยโลกได้ ในวันนี้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เพื่อนำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 63.5 ไร่ ร่วมกับพนักงานจิตอาสาและพี่น้องชาวจังหวัดตรัง พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าชายเลนผืนนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในระยะยาว”

“โครงการปลูกและดูแลป่าชายเลนครั้งนี้ สะท้อนความพร้อมของจระเข้ในการสร้างคาร์บอนเครดิตและมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต โดยจระเข้ดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ 5SD ซึ่งเป็น 5 แนวทางที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ กระบวนการผลิต เราเลือกใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Jorakay Green Pack นวัตกรรมถุงกาวซีเมนต์รักษ์โลก ไปจนถึงปลายน้ำ คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อยอดเป็นโครงการเพื่อยกระดับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างกิจกรรม Jorakay Green Earth ในวันนี้ เป้าหมายของเราคือการปักหมุดนโยบายความยั่งยืนที่ครบลูปเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวและช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน” นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ อธิบาย

จระเข้ เผยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ (5SD) ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 

1. ลดการปล่อย CO2: มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

2. ลดปริมาณขยะและของเสีย: จัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น

3. ลดการใช้สารพิษ: ลดการใช้และการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต รวมถึงเสาะหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชน

4. เพิ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน

5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต: สนับสนุนกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เดินหน้าทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กร เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีและสร้างความสัมพันธ์และสร้างสังคมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน

จระเข้ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างมากกว่า 32 ปีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว (Innovation for Your Family’s Happiness) ภายใต้กลยุทธ์ 5SD เพื่อพัฒนาธุรกิจให้โตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างสรรค์สังคมที่สมดุลภายใต้แนวคิด เราอยู่ได้-โลกอยู่ดี-สังคมมีสุข