กยท. จัด CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม หนุนนวัตกรรมด้านยางพาราขับเคลื่อนสังคม

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำทีมพนักงานในสังกัด มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะทำงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะนำหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานจิตอาสา สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป
 

นายณกรณ์ เผยว่า กยท. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม CSR บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยในครั้งนี้ กยท. ได้ส่งมอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติ จำนวน 5 ตัว ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานจิตอาสาสำหรับการสอนและการสาธิตฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรและประชาชนเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยเป็นการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการแปรรูปยาง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่ายางพาราไปพร้อมกัน

สำหรับหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นหุ่นที่มีสรีระ รูปร่าง ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน บุคคลทั่วไปจึงสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง