แม็คโครยืนยันเคียงข้างเกษตรกร พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างมาตรฐานราคาเนื้อสุกร มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด

แม็คโคร ย้ำชัดการดำเนินธุรกิจเคียงข้างเกษตรกร โดยในวันนี้ (11 ก.ค.67) ได้ต้อนรับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และคณะผู้แทน ที่เดินทางมายังสำนักงานใหญ่ แม็คโคร เพื่อมอบหนังสือเกี่ยวกับราคาจำหน่ายเนื้อสุกร

ทั้งนี้ตัวแทนแม็คโครได้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าราคาจำหน่ายเนื้อสุกรของแม็คโครเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายขายต่ำกว่าทุน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรฐานและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค