เขื่อนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก /ระดับน้ำเจ้าพระยาตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ยังรับน้ำได้อีกมาก ส่วนพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีฝนตกชุก ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้น คาดจะสูงสุดวันที่ 4 ก.ย.นี้

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน นั้น

จากการติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงวันที่ 30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(29ส.ค.60)มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 50,850 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มากกว่าปี 2559 รวม 12,907 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 27,031 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 (ปี 2559 มีน้ำใช้การได้ 14,124 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรองรับน้ำได้อีก 24,364 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯรวมกัน เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 14,359 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ58 ของความจุอ่างฯรวมกัน ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2559 รวม 3,496 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้การได้ 7,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปี 2559 มีน้ำใช้การได้ 4,167 ล้าน ลบ.ม.) สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 10,512 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม(Upper Rule Curve) 8 แห่ง ดังนี้ เขื่อนกิ่วลม  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิริธร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่วน อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ระหว่างร้อยละ 80 – 100 มีทั้งสิ้น 161 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าระดับเก็บกัก มีจำนวน 66 แห่ง กรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการชลประทาน บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยลดระดับน้ำในอ่างฯให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ (Rule curve) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ(Inflow) มากกว่าความจุของอ่างฯ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำฝนขนาดใหญ่ (Watershed Area) เมื่อมีฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำของแต่ละอ่างฯ ต้องติดตาม วิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่วงหน้า 7 วัน (ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 60) โดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลผ่านที่สถานี C.2 ในเกณฑ์ประมาณ 2,014 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 4 ก.ย. 2560 นี้ ในขณะที่ปัจจุบันมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,498 ลบ.ม./วินาที โดยบริเวณเหนือเขื่อนได้แบ่งรับน้ำเข้าสู่คลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก รวมทั้งสองฝั่งวันละประมาณ 398 ลบ.ม./วินาที การทดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนสูงขึ้นจากเมื่อวาน 12 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ +15.99 ม.รทก.(บริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรับน้ำได้จนถึงระดับ +17.00 เมตร(รทก.))

ดังนั้น ปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ทำให้คาดว่าระดับเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  จะไม่ยกตัวขึ้นสูงถึงระดับ +17.00 เมตร(รทก.) การระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จึงยังคงอยู่ในอัตราไม่เกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที ตามแผนการระบายน้ำที่ได้วางไว้ ซึ่งจะไม่ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำ(Sideflow) ทางด้านท้ายเขื่อนซึ่งจะมีปริมาณน้ำไม่มากนัก สำหรับในช่วงวันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง มีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร หลังจากวันที่ 8 กันยายน 2560 ก็จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมชลประทาน ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี, นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว