คลังโวยเอกชนยื้อเก็บภาษีที่ดิน ย้ำต้องใช้ปี 62 – บ้านต่ำ 50 ล. ไม่คิดหลังที่ 2 เจอแน่

คลังโวยเอกชนวิ่งเต้นยื้อใช้กฎหมายใหม่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ย้ำต้องบังคับใช้ 1 ม.ค. 2562 รอข้อยุติอัตราเพดานภาษีที่แท้จริง ที่ดิน-บ้านมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านไม่เสียภาษี บ้านหลังที่สองเก็บภาษีแน่ 0.03%

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีการขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 โดยยังไม่สรุปเรื่องอัตราการเก็บภาษีจริง และการยกเว้นภาษีต่างๆ ที่ต้องพิจารณาอีกมาก

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีคนเกี่ยวข้องมาก มีหนังสือมาถึง กมธ.จำนวนมากให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่อยากให้เก็บและไม่ให้เก็บภาษี ซึ่งคลังต้องการพิจารณากฎหมายนี้ให้จบเพราะทำกันมา 12 รัฐบาล เวลากว่า 20 ปี จะให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562 แม้เอกชนขอให้เริ่มช้ากว่านั้น”

ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริงยังไม่ได้กำหนด อัตราเพดานภาษีที่กำหนดไว้ในร่างยังไม่เป็นที่สิ้นสุดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทที่ 1 ที่ดินเพื่อการเกษตรมีเพดานภาษี 0.2% เว้นเก็บภาษีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ที่ดินมูลค่า 50-100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.05% มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ให้เก็บ 0.10% ประเภทที่ 2 เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพดานภาษี 0.5% เว้นภาษีบ้านหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท บ้านมูลค่า 50-100 ล้านบาท เก็บภาษี 0.05% เกิน 100 ล้านบาท เก็บ 0.10% สำหรับบ้านหลังที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษี 0.03% มูลค่า 50-100 ล้านบาท เก็บภาษี 0.05% และเกิน 100 ล้านบาท เก็บ 0.10%

ประเภทที่ 3 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และประเภทที่ 4 ที่ดินว่างเปล่า กำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 2% โดยมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท เสียภาษี 0.03% มูลค่า 20-50 ล้านบาท เสีย 0.5% มูลค่า 50-100 ล้านบาท เสีย 0.7% มูลค่า 100-1,000 ล้านบาท เสีย 0.9% มูลค่า 1,000-3,000 ล้านบาท เสีย 1.2% และมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท เสีย 1.5% อย่างไรก็ตาม ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า หากไม่ใช้ประโยชน์จะเก็บเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกๆ 3 ปี แต่สุดท้ายต้องไม่เกิน 5%

นายวิสุทธิ์ กล่าวถึงภาษีสรรพสามิตใหม่ว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสินค้าสุรายาสูบ ภายใต้ พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ให้ครม.พิจารณา จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยรวมกฎหมาย 7 ฉบับมาไว้ในฉบับเดียว เปลี่ยนฐานคำนวณภาษีจากราคาหน้าโรงงาน และราคาซีไอเอฟ มาเป็นใช้ฐานจากราคาขายปลีกแนะนำ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กฎหมายใหม่จะมีการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ เช่น ภาษีจากค่าความหวาน ตามข้อเรียกร้องของกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นมีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการปรับตัว และถ้าความหวานมีไม่ถึง 6 กรัม จะไม่เสียภาษี

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด