ผลักดันสร้างรง.แปรรูปชายแดนไทย-ลาว

เลย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจด่าน ชายแดนไทย-ลาว ในอำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีด่านการค้าระหว่างชายแดน ไทย-ลาว ตามแนวลำน้ำโขงและลำน้ำเหือง พร้อมเผยว่าจากการรับฟังผู้บริหารในพื้นที่รายงานก็พบว่า มีเรื่องที่น่าสมใจคือฝั่งลาวที่ข้ามไปจากด่านอำเภอท่าลี่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะมันสำปะหลังและข้าวโพด ตรงนี้ถ้าสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในจุดบริเวณแถวด่านชายแดน นำเข้าสินค้าด้านการเกษตรจากฝั่งลาวเข้าและแปรรูปตรงนี้ ก็จะทำมูลค่าการค้าทั้ง 2 ฝั่งดีขึ้น

เศรษฐกิจของประชาชนฝั่งทางสปป.ลาว ที่เป็นเกษตรกร ก็ค้าขายได้มากเศรษฐกิจดีก็ขึ้นก็จะเกิดกำลังซื้อสินค้าจากฝั่งไทยได้มาก สอดคล้องรับนโยบายที่ว่าจะไม่ได้ทำการค้าขายกับฝั่งไทยฝั่งเดียว ต้องมองทั้ง 2 ฝั่งด้วยกันเข้มแข็งไปด้วยกันเกื้อกูลเศรษฐกิจระหว่างชายแดนเติบโตขึ้นได้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด