หนุนปลูกสะตอเกาะใหญ่

สร้างรายได้-ตลาดนิยม นายอรรถวุฒิ ขุนชำนาญ อายุ 59 ปี ชาวบ้านเกาะใหญ่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตนปลูกสะตอไว้ประมาณ 10 ไร่ จำนวนกว่า 200 ต้น เป็นสะตอพันธุ์ข้าว ช่วงนี้สะตอกำลังออกฝักจึงเร่งเก็บขาย เนื่องจากตลาดต้องการเป็นอย่างมากเพราะใกล้ถึงเทศกาลเดือนสิบของชาวใต้ โดยมีแม่ค้าเข้ามาซื้อและเก็บเองถึงในสวน ราคารับซื้อฝักละ 4 บาท แต่ละวันจะเก็บได้ประมาณ 500 ฝัก รายได้จากการขายสะตอวันละประมาณ 2,000-3,000 บาท หากช่วงที่สะตอขาดแคลนจะขายฝักละ 10-12 บาท

นายอรรถวุฒิ กล่าวอีกว่า สะตอเกาะใหญ่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างแพร่หลาย จังหวัดสงขลาได้ให้งบประมาณพัฒนาจังหวัดผ่าน อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อขยายพันธุ์สะตอเกาะใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสะตอพันธุ์เกาะใหญ่รอบเกาะใหญ่ 5,000 ต้น ใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านและรอบสวนในการปลูก เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ใช้เวลาปลูกราว 5 ปีจึงสามารถเริ่มให้ผลผลิตเก็บขายได้ โดยพื้นที่เกาะใหญ่เหมาะในการปลูกสะตอเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่น้ำทะเลล้อมรอบ ละอองน้ำจากทะเลทำให้สะตอไม่มีแมลงมารบกวน โดยเฉพาะหนอนเจาะฝัก ทำให้ได้รับความนิยมจากท้องตลาดอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน