อาชีวะต่อยอดนวัตกรรมแข่งหุ่นยนต์ สอศ.ปลื้มยอดจดสิทธิบัตรเพิ่ม-ชี้ตอบโจทย์ชุมชน

นายมงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ถือว่า สอศ.ประสบความสำเร็จในการส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ่งประดิษฐ์ประเภทนวัตกรรม ประเภทเทคโนโลยี หรือประเภทหุ่นยนต์ โดยเฉพาะการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ เอบียู เอเชียแปซิฟิก คอนเทสต์ 2017 ซึ่งทีมพนมดิน Robot จากวิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ท่าตูม จ.สุรินทร์ สามารถแข่งขันกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างสูสี และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพานาโซนิค อวอร์ด มาได้
หลังจากนี้ สอศ.จะนำผลงานต่างๆ เหล่านี้ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับการจดสิทธิบัตรนั้น ในปีนี้ สอศ.ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กว่า 120 กว่าชิ้น ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง ใช้งานง่ายและราคาจับต้องได้ เช่น เครื่องมือช่วยดำนา อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สอศ.ได้มอบหมายตนให้ดูแลไปพร้อมๆ กับการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
สอศ.วางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไว้ 3 แนวทาง คือ 1. ทำเองใช้เองโดยให้สถานศึกษาผลิตและซื้อขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กันเอง 2. ส่งต่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชน โดยประดิษฐ์สิ่งของเครื่องมือตามความต้องการของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาสอศ.ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพัฒนาการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน และ 3. ต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งสิทธิบัตร หรือภาษี โดย สอศ.ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีบัญชีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เฉพาะปีนี้เรามีผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกว่า 7 พันชิ้น เพื่อเป็นหนทางนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

บทความก่อนหน้านี้มะพร้าว รบ.4
บทความถัดไปเอกชนชี้ส่งออก 7% – น้ำลายเหนียว ให้อย่างเก่งแค่ 5% – ห่วงค่าบาทแข็งกระทบรายได้