จีนเลิกแบนรังนกไทย

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคของจีน ประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทยได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ในระยะแรกให้นำเข้ารังนกที่มีสีขาว เหลือง หรือทอง ส่วนรังนกแดงยังไม่ให้นำเข้า

รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีนต้องผ่านการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ของไทย ผ่านการกำจัดขน ทำความสะอาด และมีระบบควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ขณะนี้มีบริษัทส่งออกรังนกของไทยผ่านการรับรองมาตรฐานไทยแล้ว 2 บริษัท

ก่อนหน้านี้จีนนำเข้ารังนกจาก 3 ประเทศหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่เมื่อ 5 ปีก่อนพบสารไนไตรต์เกินมาตรฐานในรังนกแดงที่นำเข้าจากมาเลเซีย จึงแบนหมดทั้ง 3 ประเทศ ทำให้ราคารังงนกในประเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญตกต่ำลง คาดหลังเปิดนำเข้าใหม่จะดันราคาขึ้นไปอีก โดยก่อนหน้านี้จีนนำเข้ารังนกจากไทย ตกกิโลกรัมละ 1.5-2 แสนบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560