ห้ามพลาด! งาน “ของดีจากชายแดนใต้” 3-11 ก.ย. 59 ที่กรมชลฯ ปากเกร็ด

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 ระหว่าง 3-11 ก.ย. 59 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) พบกับ ข้าวมันไก่เบตงสุดฮิต เส้นหมี่เบตง แกงภาคใต้ ชาชัก โรตี และผลไม้รสเลิศ (ลองกอง มังคุด และเงาะ)

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองวิถีชีวิต “นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ” เกษตรกรต้นแบบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ นิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น กิจกรรมพิเศษประจำวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

บทความก่อนหน้านี้มะนาวสามชาย นครสวรรค์ ปลูกนอกฤดู ทำเงินแสน
บทความถัดไปประมงเร่งส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลา “พลวงชมพู” หวังฟื้นไม่ให้สูญพันธุ์พร้อมปั้นให้เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่