ห้ามพลาด! งาน “ของดีจากชายแดนใต้” 3-11 ก.ย. 59 ที่กรมชลฯ ปากเกร็ด

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 ระหว่าง 3-11 ก.ย. 59 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) พบกับ ข้าวมันไก่เบตงสุดฮิต เส้นหมี่เบตง แกงภาคใต้ ชาชัก โรตี และผลไม้รสเลิศ (ลองกอง มังคุด และเงาะ)

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองวิถีชีวิต “นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ” เกษตรกรต้นแบบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ นิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น กิจกรรมพิเศษประจำวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้