เชียงใหม่เยียวยาต้นยางนากว่าร้อยปี ใส่ปุ๋ยทางท่อหล่อเลี้ยงราก

เชียงใหม่นายบรรจง สมบูรณ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านรุกขกร และหัวหน้าทีมหมอต้นไม้อาสา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยว่าสองข้างทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผ่านอำเภอสารภี ไปจนสุดเขตติดต่อกับจังหวัดลำพูน มีต้นยางนาสูงใหญ่หลายสิบเมตรรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ต้นอายุกว่า 100 ปีพบว่าในจำนวนนี้มีประมาณ 340 ต้น เผชิญวิกฤตรุนแรงและมีเสี่ยงจะล้มตาย สาเหตุอย่างหนึ่งรากของต้นยางนาหาอาหารไม่ได้และดินโคนต้นถูกอัดแน่น หรือมีการเทคอนกรีตทับจนอากาศและน้ำถ่ายเทหรือไหลผ่านไม่ได้ ต้นยางนามีปัญหาเสมือนคนป่วยหนัก เป็นต้นเหตุกิ่งหักหล่นหรือโค่นล้มเหมือนที่ผ่าน

จึงคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเยียวยาและบำรุงฟื้นฟูต้นยางนากลับมาแข็งแรง ด้วยการใส่ปุ๋ยด้วยระบบท่อตามหลักวิชาการเพื่อรักษาฟื้นฟูระบบราก สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนในการดำเนินการร่วมกันด้วย เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและจะช่วยกันดูแลรักษาต้นยางนาอย่างยั่งยืน เพราะชุมชนมีความใกล้ชิดและต้องอยู่ร่วมกับต้นยางนาเหล่านี้ การเยียวยาและฟื้นฟูต้นยางนาที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่นั้น คาดว่าแต่ละต้นจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2 ปี ดำเนินการได้ปีละประมาณ 100 ต้น โดยที่ระหว่างนั้นอาจจะต้องมีการดูแลรักษาในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วยยอมรับว่าการดำเนินการนี้จำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากแต่เมื่อในที่สุดแล้วเชื่อว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังกล่าวนี้ด้วย
ปุ๋ยจะบรรจุลงในท่อพีวีซีเจาะรูช่วงความยาวของท่อ นำไปฝังลงตามแนวตั้งในหลุมที่ขุดอยู่ห่างจากโคนต้นยางนาไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อเป็นการให้สารอาหารและเพิ่มช่องว่างให้อากาศและน้ำสามารถระบายได้ เป็นการบำรุงส่วนรากของต้นยางนาให้แข็งแรง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด