สุราษฎร์ฯออกใบขับขี่ “คิวอาร์โค้ด”

สุราษฎร์ธานี – นายมานพ สุทธิพงศ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกเปลี่ยนใบขับขี่แบบสมาร์ตการ์ดรูปแบบใหม่ที่มีคิวอาร์โค้ด รองรับในยุคของ 4.0 คิวอาร์โค้ด ที่ใส่ลงไปนั้นจะเป็นการรองรับมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ที่มีฐานข้อมูลจากหน่วยภาครัฐต่างๆ ใส่ลงไป เป็นระบบฐานข้อมูลในระบบคิวอาร์โค้ดของกรมการขนส่งทางบก สะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนในการเดินทางหรือติดต่อประสานงานต่างๆ ในเรื่องของการจัดการของรัฐที่ให้บริการประชาชน
ใบขับขี่ระบบคิวอาร์โค้ด นำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการทำข้อตกลงทั้งหมด คนที่มีใบขับขี่แบบเดิมแบบกระดาษ หรือแบบตลอดชีพนั้นจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าท่านมาติดต่อกับเราเท่านั้นเอง เราจะไม่มีการออกใบขับขี่แบบตลอดชีพที่ เป็นแบบกระดาษให้แล้ว แต่ท่านจะได้ใบขับขี่ในรูปแบบสมาร์ตการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด