แฉวงจรส่วยมะพร้าวด่านสิงขร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ทำรายงานด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง จากนั้นลงนามในคำสั่งจังหวัดที่ 2237/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบนการนำเข้ามะพร้าวบริเวณจุดผ่อนพิเศษด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง เนื่องจากมะพร้าวในประเทศมีไม่เพียงพอจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างหนัก เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบางหน่วย มีการเรียกรับผลประโยชน์นอกระบบ โดยแต่งตั้ง นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อเรียกเอกสารมาชี้แจงหรือเรียกบุคคลมาทำการสอบสวน

แหล่งข่าวฝ่ายปกครองระดับสูงในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีข่าวนำเสนอออกไปได้ชี้แจงในที่ประชุมระดับจังหวัดประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรณีความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบริเวณด่านสิงขร สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้ แปลกใจว่าในที่ประชุมมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เหตุใดปัญหานี้เพิ่งได้รับความสนใจ หลังจากสื่อนำเสนอข้อมูล และมีการตั้งกรรมการตรวจสอบในภายหลัง

“ผมขอยืนยันว่าภรรยามีธุรกิจอุตสาหกรรมมะพร้าวส่งออกถูกเรียกเก็บส่วยจริงจากเจ้าหน้าที่รัฐมีลักษณะอ้วนดำเรียกรับสินบน 30,000 บาท จากเดิมเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวก 3,000 บาท ไม่เช่นนั้นจะเกิดความล่าช้าในการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเมียนมา อ้างว่าจะนำไปแบ่งให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจประจำด่าน จากนั้นผมได้เดินทางไปพบกับหัวหน้าหน่วยงานที่ลูกน้องเรียกเก็บเงินเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ประจำด่านปฏิบัติถูกต้อง ที่ผ่านมาผู้นำสินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาหลายรายยุติการนำเข้าผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เนื่องจากการนำสินค้าเข้าประเทศทุกครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายนอกระบบของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน” แหล่งข่าวระดับสูงกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน